Biblioteca digital

Memòria Digital de Catalunya

La biblioteca Artur Martorell forma part de la Memòria Digital de Catalunya amb una col·lecció formada per 51 llibres digitalitzats sobre la tasca pedagògica que va dur a terme l'Ajuntament de Barcelona durant el període del 1900 al 1933.

Es posa de manifest el compromís de l'Ajuntament per dignificar l'escola pública suplint l'acció de l'Estat. Aquests documents reflecteixen les accions més emblemàtiques de l'Ajuntament: les colònies escolars, banys de mar, jardins d'infants, les escoles a l'aire lliure i el Patronat Escolar.

Tant les escoles a l'aire lliure com les colònies escolars i els banys de mar contribuïen a millorar la salut física i psíquica dels infants que vivien en unes condicions de vida molt poc saludables. Alguns dels llibres que exemplifiquen aquesta tasca són: Escoles a l'aire lliure del parc de Montjuic; La Colònia escolar "Turissa"; Visita a les noves colònies escolars; Banys de mar per als alumnes; Institutions scolaires en plein air.

Així mateix a la col·lecció també es troba el llibre Les Construccions escolars de Barcelona de l'any 1922 en què hi trobem el primer plànol d'escoles i serveis educatius de la ciutat.

Podeu consultar els llibres a text complert aquí.

Bibliografies

La biblioteca elabora bibliografies, periòdicament, sobre temes actuals i d'interès, també d’altres relacionades amb els temes tractats a les activitats de promoció de la lectura que s'organitzen a la biblioteca. I algunes relacionades amb les exposicions de llibres que es fan a la biblioteca en motiu de dates assenyalades, esdeveniments, aniversaris.

Consultar Bibliografies

Compartiu aquest contingut