Certeses o hipòtesis

Tot descobriment comença amb un dubte i ganes de resoldre'l... Investiguem i establim hipòtesis sobre tot allò que hi ha més enllà del Sistema Solar.

Sessió que serveix tant per consolidar els coneixements ja adquirits en anys anteriors, com per fomentar l'expressió de les pròpies hipòtesis a l'hora de donar resposta a certs fets que succeeixen en el nostre entorn. Cal que el professor o professora es posi en contacte amb el responsable del Planetari Municipal per tal de decidir els continguts que es tractaran.

Etapa: Educació secundària obligatòria i post obligatòria
Durada: 55 minuts
Preu activitat: 2€/alumne

Compartiu aquest contingut