EIXOS D’ACTUACIÓ

El programa Menja Llibres s'estructura en 3 eixos d’actuació:

EIX INDIVIDUAL
Pla d’acció 1: Dinamització de la lectura amb els infants, on mitjançant diferents estratègies didàctiques convida a l’infant a generar experiències significatives, profundes i emocionalment estimulants a través d’activitats relacionades amb la lectura.

EIX FAMILIAR
Pla d'acció 2: Implicació i compromís de les famílies, per tal que aquestes afavoreixin la participació de l’alumnat en el projecte. 

AIX COMUNITARI
Pla d'acció 3: Treball amb l’entorn, amb l'objectiu de crear sinergies entre els agents implicats per afavorir la coresponsabilitat en la creació de ciutadans lectors 

Compartiu aquest contingut