FASE 2, SORTIM AL BARRI

Acció comunitària, en la qual es dóna a conèixer el projecte en el barri i  es reforça la xarxa de proximitat escolar- entorn amb la vinculació de comerços i  entitats que esdevenen botigues o entitats amigues. Les botigues i  entitats amigues es converteixen en referents del projecte per  construir una xarxa d’interrelacions entre els diferents agents implicats.

Entre tots els agents implicats es prepara la Celebració o Festa d’Inauguració del Camí escolar, concebuda com moment inicial del camí escolar a partir del qual cal continuar treballant en aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat i l’autonomia de l’infant. Per aquest motiu es concep com una festa on hi ha d’haver la representació de tots els agents socials del barri: centres educatius, famílies, botiguers, associacions, administració pública.

Compartiu aquest contingut