FASE 3, MANTENIM VIU EL CAMÍ

Avaluació i seguiment de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. Tot i això cada Comissió de Camí escolar es planteja quines son les actuacions pedagògiques més adients per mantenir vius els objectius del programa. Això inclou definir com s’incorpora el projecte al PEC, amb quines activitats permanents o puntuals, en quins cursos començar a treballar l’autonomia dels infants i com realitzar el seguiment de les millores d’entorn pactades o altres que es poden implementar.

El procés de formació del Camí escolar sol precisar generalment dos cursos escolars. Des de l’IMEB es faciliten eines pedagògiques per tal que el treball de formació del camí escolar pugui esdevenir part del currículum escolar. Igualment s’ofereix formació i acompanyament tan a docents com a famílies per poder desenvolupar el programa en coherència a les necessitats i possibilitats de cada centre.

Compartiu aquest contingut