Història de la Biblioteca Artur Martorell

L'any 1953, l'Ajuntament de Barcelona acorda la creació de l'Institut Municipal d'Educació per tal d'agrupar tots els serveis administratius i educatius en un sol edifici. Es va nomenar director Artur Martorell i Bisbal, pedagog, funcionari municipal i col·laborador de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona dels anys trenta. L'edifici es trobava a la Plaça d'Espanya, núm. 4. En aquest context, neix la Biblioteca especialitzada en educació, que als anys vuitanta , amb l'arribada dels ajuntaments democràtics, adoptaria el nom del seu fundador.

L'any 1981, neix el Centre de Documentació Històrico-Pedagògic arran de l'exposició que l'Ajuntament de Barcelona va organitzar per commemorar el 50è aniversari de la inauguració d'onze grups escolars del Patronat Escolar de Barcelona. El centre es va emplaçar en uns espais del Centre Municipal Fonoaudiològic (actual CREDAC) de Montjuïc. El 1987, es trasllada a l'edifici de l'IME.

El mateix 1981, i arran de les conclusions de les Primeres Jornades Catalanes del Llibre per a Infants, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona impulsa la creació del Centre Documental del Mestre-Servei de Biblioteques Escolars, per tal de renovar i potenciar les biblioteques escolars com a pilars fonamentals del sistema educatiu, tant per a l'adquisició de l'hàbit lector dels i de les escolars, com per a recurs educatiu dels a mestres i professorat.

L'any 1989, amb l'enderroc de l'edifici del rellotge de la plaça d'Espanya, que ocupava l'Institut Municipal d'Educació, es van traslladar els tres centres (Biblioteca Artur Martorell, Centre de Documentació Històrico-Pedagògica i el Centre Documental del Mestre-Servei de Biblioteques Escolars) a uns espais de la Zona Franca (Escola Bàrkeno). Aquest mateix any es presenta el Projecte de Sistema Documental de la Direcció de Serveis Pedagògics de l'IME, que integra els tres serveis de documentació en un centre únic.

L'any 1991 s'inaugura l'actual Centre de Documentació Artur Martorell, al nou emplaçament de l'Institut Municipal d'Educació, a la Plaça d'Espanya, núm. 5.

L'any 1999 en el marc de la Comissió de lectura pública de la ciutat s'encarrega a l'Institut Municipal d'Educació a través del CDAM la posada en marxa del Pla de Biblioteques escolars per a les escoles municipals.
L'any 2001 el fons del CDAM s'incorpora al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) amb la finalitat de col·laborar amb d'altres biblioteques en la compartició de recursos i fomentar al mateix temps la difusió del seu fons.

L'any 2007 es canvia el nom de CDAM pel de Biblioteca Artur Martorell, que és el nom que es va posar a la biblioteca el 1982, quan estava ubicada a la quarta planta de l'edifici on ara hi ha l'hotel Plaza, a la plaça Espanya. En aquesta nova etapa es pretén donar un impuls al foment de la lectura a través de la millora de les biblioteques escolars de la ciutat i promoure activitats de dinamització de la biblioteca Artur Martorell adreçades a tot el públic en general. 

Compartiu aquest contingut