IMPULSEM educació i petita infància

Col left

Inauguració Jornades "Impulsem, Educació i Petita Infància"

2n dia. Introducció i conferència

2n dia. Resum taules experiències, estratègia “Impulsem” i cloenda

Els canvis polítics, socials i econòmics dels darrers deu anys inci deixen directament en el món educatiu i suposen reptes nous a l’hora de dissenyar les polítiques educatives futures de la ciutat.

L’educació de la petita infància és una estratègia fonamental si es volen garantir els drets i les oportunitats dels infants, ja que suposa un enriquiment fonamental del desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional en una etapa primerenca que en determinarà la trajectòria vital futura.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona, conscient que cal treballar per una millora continuada en l’acció educativa, inicia un procés de debat, reflexió i intercanvi d’experiències, “Impulsem educació i petita infància”, amb entitats, professionals, famílies i el conjunt de la ciutadania sobre la petita infància, els espais familiars i les escoles bressol municipals, amb l’objectiu de millorar el coneixe ment, el compromís i la cooperació entre els diferents actors de la ciutat per continuar avançant en la millora de l’acció educativa.

No es parteix de zero, sinó que es volen posar en relleu els principis que han guiat el model educatiu de la petita infància a Barcelona durant els darrers anys. Un model d’èxit i excel·lència basat en els principis següents:

  • La consideració del caràcter plenament educatiu de l’etapa d’edu-cació infantil.
  • La creació d’equipaments i espais educatius oberts a les famílies en un marc de confiança mútua.
  • La promoció d’experiències de creixement per als infants i les se-ves famílies.
  • El caràcter inclusiu i integrador que afavoreix la diversitat i la con-vivència.

Així doncs, amb “Impulsem educació i petita infància” s’obre un procés ambiciós de consulta i participació amb l’objectiu de construir una visió de futur compartida per tots els actors educatius de la ciutat. 

PROGRAMA

17.30 h Recepció i entrega de documentació

18.00 h Benvinguda i presentació de les jornades, a càrrec de
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, i de Carmen Andrés, regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran (Ajuntament de Barcelona)

18.30 h “L’educació, com a dret”
Vicenç Arnaiz, psicòleg expert en petita infància

19.15 h “L’anàlisi de la situació de la infància a Catalunya”
Maria Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents del síndic de greuges de Catalunya

19.45 h Torn obert de paraules 

9.00 h Recepció

9.15 h “L’atenció a la petita infància, una mirada àmplia
Sílvia Blanch, doctora en Psicologia de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona)

10.00 h Taules d’experiències

Taula 1: “Vincles per educar”
Hi exposen: Espai Familiar Raval, EBM Portal Nou, Programa “Ja tenim un fill” itinerant Ho modera: Eva Jansà

Taula 2: “L’escola que acull”
Hi exposen: EBM Aqüeducte, EBM L’Arbret de l’Eixample, EBM Can Novell Ho modera: Janet Nolla

Taula 3: “Espais que eduquen”
Hi exposen: EBM La Mar, EBM El Bressol del Poblenou, EBM Xarlot, EBM La Filadora Ho modera: Joan Cela

11.30 h Pausa - Cafè

12.00 h Resum dels aspectes destacats de les taules d’experiències, a càrrec de
Clara Sánchez-Castro, periodista

12.30 h Presentació de l’estratègia “Impulsem, educació i petita infància”. Programa i document de treball
Montserrat Antón, doctora en Ciències de l’Educació

13.30 h Presentació de l’informe “Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat”, i tancament de les jornades, a càrrec de
Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i Universitats (Ajuntament de Barcelona) 

Col right

Jornades de reflexió i intercanvi d’experiències sobre la petita infància, els espais familiars i les escoles bressol municipals de Barcelona

12 i 13 de maig de 2017 Universitat Pompeu Fabra
Edifici Jaume I – Auditori C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona 

Documents d'interès

17.30 h Recepció i entrega de documentació

18.00 h Benvinguda i presentació de les jornades, a càrrec de
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, i de Carmen Andrés, regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran (Ajuntament de Barcelona)

18.30 h “L’educació, com a dret”
Vicenç Arnaiz, psicòleg expert en petita infància

19.15 h “L’anàlisi de la situació de la infància a Catalunya”
Maria Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents del síndic de greuges de Catalunya

19.45 h Torn obert de paraules 

9.00 h Recepció

9.15 h “L’atenció a la petita infància, una mirada àmplia
Sílvia Blanch, doctora en Psicologia de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona)

10.00 h Taules d’experiències

Taula 1: “Vincles per educar”
Hi exposen: Espai Familiar Raval, EBM Portal Nou, Programa “Ja tenim un fill” itinerant Ho modera: Eva Jansà

Taula 2: “L’escola que acull”
Hi exposen: EBM Aqüeducte, EBM L’Arbret de l’Eixample, EBM Can Novell Ho modera: Janet Nolla

Taula 3: “Espais que eduquen”
Hi exposen: EBM La Mar, EBM El Bressol del Poblenou, EBM Xarlot, EBM La Filadora Ho modera: Joan Cela

11.30 h Pausa - Cafè

12.00 h Resum dels aspectes destacats de les taules d’experiències, a càrrec de
Clara Sánchez-Castro, periodista

12.30 h Presentació de l’estratègia “Impulsem, educació i petita infància”. Programa i document de treball
Montserrat Antón, doctora en Ciències de l’Educació

13.30 h Presentació de l’informe “Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat”, i tancament de les jornades, a càrrec de
Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i Universitats (Ajuntament de Barcelona) 

Compartiu aquest contingut