24.128 nois i noies gaudiran d’activitats educatives gratuïtes a través del PAE

La Covid-19 ha suposat un bon sotrac per a la nostra ciutadania i pel nostre sistema educatiu. És per aquest motiu que, en aquest curs 2020-21, el Projecte Oportunitats Educatives del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) pren la ferma voluntat de continuar contribuint a revertir les desigualtat socials, promovent l’equitat i ampliant les possibilitats que els infants i joves tenen d’aprendre.

Així doncs, l’objectiu d’aquest projecte, a través del programa Gratuïtats CIP, és democratitzar l’accés a l’oferta educativa i garantir l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres públics de major complexitat de la ciutat de Barcelona.
Aquest curs escolar 2020-21, un total de 24.128 alumnes de centres educatius públics de la ciutat gaudiran d’activitats educatives de manera gratuïta, gràcies a les 72 entitats ciutadanes que participen del programa Gratuïtats CIP, impulsat pel Consell d’Innovació Pedagògica, i que ofereixen de la seva oferta educativa de pagament, activitats gratuïtes per a alumnat de la ciutat.

Per a desenvolupar totes les seves activitats educatives, cada entitat del CIP les ha adaptades segons les indicacions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona recollides a la sessió informativa i formativa sobre mesures COVID-19.

El cost d’aquestes places de pagament, que s’atorguen de manera gratuïta a l’alumnat de centres educatius públics de major complexitat de la ciutat (segons paràmetres marcats pel Departament d’Educació i pel Consorci d’Educació de Barcelona), s’assumeix íntegrament a càrrec de les entitats membres del CIP que participen de les Gratuïtats CIP. Un cop atorgades les places gratuïtes, cada centre educatiu defineix quin grup classe les gaudeix.

L’assignació de places es fa per mitjà d’un sistema informàtic programat dins l’aplicació web del Programa d’Activitats Escolars (PAE), tenint en compte les sol·licituds dels centres educatius i la complexitat i entitats prioritzades. Tot aquest procés se supervisa en tot moment per la Comissió de Gratuïtats, que lidera el Consell d’Innovació Pedagògica i que l’integren representants dels Districtes de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Consell Escolar Municipal, Escoles Bressol Municipals, i entitats del Consell. Des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona es fa seguiment de l’adjudicació i l’aprofitament d’aquestes places d’activitats gratuïtes.

El Consell d’Innovació Pedagògica

El Consell d’Innovació Pedagògica (continuïtat de l’antic Consell de Coordinació Pedagògica creat l’any 1991, des de l’Ajuntament de Barcelona, com a xarxa educativa al servei dels centres educatius i de l’alumnat de la ciutat) forma part i es crea d’acord amb el previst a la Mesura de Govern de 2016, “Impuls al Projecte de Ciutat per fer de Barcelona una capital de la Innovació Pedagògica”, tenint el repte de fer créixer el potencial democratitzador d’aquest Consell, avançant des del consens amb les entitats i institucions que en formen part i generant objectius propis del mandat i un pla de treball per a cada curs. Els principals reptes són: enfortir la xarxa, garantir la qualitat de les activitats, impulsar la innovació i treballar per a l’equitat des del compromís social per tal esdevenir l’organisme motor de la innovació pedagògica a la ciutat.
La xarxa del Consell d’Innovació Pedagògica la formen actualment més de 180 institucions i entitats, públiques i privades, de diferents tipus i àmbits, que ofereixen al voltant de 5.600 activitats educatives, per mitjà del Programa d’Activitats Escolars (PAE), a centres educatius de la ciutat i, també, de Catalunya. El CIP, entre d’altres, té com a una de les seves característiques la qualitat pedagògica de les propostes educatives i el compromís social i ciutadà de les entitats i institucions que en formen part.

Compartiu aquest contingut