2a edició Premis Barcelona Innovació Educativa

Un total de 17 projectes, dins de la modalitat de ciutat i de districte, han estat reconeguts i guardonats en un acte que ha tingut lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, dins del marc de la 2a edició dels Premis Barcelona Innovació Educativa.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, promoguts per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, es van crear aquests guardons l’any passat per reconèixer iniciatives que comporten una millora de la pràctica educativa a la ciutat i que contribueixen a promoure les oportunitats educatives i la inclusió social.

La 2a edició dels premis Barcelona Innovació Educativa ha atorgat i guardonat els següents projectes en la modalitat d’àmbit ciutat i àmbit districte:

ÀMBIT CIUTAT

Educació Infantil.
Projecte de col·laboració entre l’Escola Bressol Municipal Cobi i el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona Wad – Ras.
Iniciativa que, entre altres coses, facilita que infants que tenen a les seves mares en aquest centre penitenciari puguin anar a aquesta escola bressol i participar de les diferents activitats i iniciatives que es desenvolupen a l’escola bressol. A més, també, es promou i genera un vincle entre escola-infants-mares-centre penitenciari.

Educació primària.
Escola Ferran Sunyer.
Projecte “Quina escola volem”?
És un espai de reflexió promogut des del curs passat que té com a objectiu posar en comú propostes de millora de l’escola amb la participació de la comunitat educativa del centre i en col·laboració amb INUIT. Idees que es treballen: escola  respectuosa amb la diversitat, que emocioni, participativa amb l’entorn, oberta al barri, acollidora, inclusiva, igualitària…

Escola Francesc Macià.
Projecte “Vincular x Educar”
És un projecte comunitari per afavorir el procés educatiu dels infants millorant el vincle de les famílies amb l’escola i les entitats de lleure educatiu del barri.

Educació secundària.
Institut Ferran Tallada.
Projecte “Didàctic Esportiu”

És un projecte a l’ESO que permet a l’alumnat cursar més hores d’activitat física en horari lectiu. La pràctica de l’esport ajuda a la concentració incidint en el foment d’hàbits saludables, esforç personal, respecte i disciplina.

Formació Professional.
Cooperativa Impulsem.
Desenvolupa accions de caràcter integrador en l’àmbit educatiu, social o formatiu, entre altres, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels més vulnerables i afavorir la seva inserció social i/o laboral per compte pròpia o aliena.

Educació al llarg de la vida.
Associació ARTransforma.
Té com a un dels seus objectius fomentar la igualtat d’oportunitats i l’accés universal a l’art i a la cultura, a l’educació i a la participació cultural i artística, en qualsevol vessant i disciplina. A més de referents pel treball amb col·lectius de persones amb diversitat funcional, ARTransforma impulsa també iniciatives amb persones privades de llibertat, amb infants i joves tutelats per la Generalitat als CRAEs, espais maternoinfantils i persones grans.

Lleure educatiu.
Agrupament Escolta Trini Nova. El Cau de la Trini

El febrer de 2018, després de participar en un dels campaments urbans d’estiu BAOBAB, organitzats per l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, un jove del barri de Trinitat Nova va proposar donar-hi continuïtat durant tot l’any. És una iniciativa que ha anat sumant molts joves, adolescents, infants i famílies. Al Cau de la Trini es fan activitats i jocs els dissabtes a la tarda, eduquen en valors i es fan propostes des les experiències dels mateixos participants.


ÀMBIT DISTRICTES

Districte de Ciutat Vella
Projecte Ravalsteam
Projecte entre l’Escola Drassanes, l’Institut Milà i Fontanals i la Universitat Pompeu Fabra per a la promoció dels àmbits Science, Technology, Engineering, Arts and Maths (STEAM) i fomentar l’interès per part de l’alumnat en aquestes disciplines i matèries i ajudar a afavorir l’èxit escolar.

Districte de l’Eixample
Projecte Aula Viva
Iniciativa per promoure l’educació ambiental de l’alumnat de l’escola Els Llorers, l’AFA de l’escola bressol l’Arbret i les entitats del districte amb sessions teòriques i pràctiques d’horticultura urbana i ecològica, banc de llavors, farmaciola urbana, permacultura, compostatge i altres eines i metodologies de sostenibilitat aplicats a l’espai comú que envolta l’escola.

Districte de Les Corts
Festival Oriol Canal d’animació infantil
Projecte per mantenir viu el llegat de l’Oriol Canals al districte de les Corts i amb la voluntat que el festival esdevingui un referent a la ciutat, tant pels animadors infantils professionals i amateurs com per a les famílies assistents i participants a tots els espectacles.

Districte de Sants-Montjuïc
Institut Montjuïc
Projecte “Optatives Artístiques” per oferir l’alumnat una experiència educativa rica i diversa en un espai el més democràtic i amable possible planificant optatives artístiques ampliant el currículum per arribar a més alumnat, col·laborant amb equipaments culturals del districte, establint xarxa entre educació i cultura i creant nous espais relacionals facilitadors de treball per projectes entre alumnat i professorat.

Districte Sarrià-Sant Gervasi
Projecte Gener@ccions
Iniciativa de convivència i interconnexió entre generacions i organitza i sistematitza l’intercanvi regular d’activitats amb metodologia Aprenentatge i Servei que vincula alumnat i les persones grans que viuen residències del districte. Actualment, hi participen 14 centres residencials de l’àrea d’influència del CAP Sarrià i 12 les escoles existents en aquesta àrea, juntament amb el CAP Sarrià.

Districte Gràcia
Projecte Xarxa 0-3 de Gràcia
Iniciatives per coordinar-se per aconseguir la implicació dels serveis que treballen amb els infants de 0-3 anys i les seves famílies, per crear noves formes d’actuació consensuades i enriquides amb el debat de tots els agents participants. Una tasca que inclou la coordinació amb els dispositius sanitaris, educatius i socials de la zona on està ubicat, amb la participació de professionals que atenen la família, per oferir una resposta el més adequada possible en tots els àmbits on es desenvolupa l’infant.

Districte Horta – Guinardó
Projecte Modelatge 0-6
Iniciativa per donar continuïtat i coherència a l’escolarització d’infants de 0 a 6 anys per garantir el seu desenvolupament harmònic. Amb la participació conjunta d’equips educatius de les escoles bressol municipals Tris-Tras i Cargol, de les escoles d’educació infantil i primària Àngels Garriga i Torrent de can Carabassa i de l’equip de coordinació del projecte.

Districte Nou Barris
Institut Barcelona Congrés
Projecte “Presents”.
Iniciativa que s’inspira en un projecte creat conjuntament des del Centre d’Atenció Primària (CAP) Manso i l’escola Salesians Rocafort, que també han rebut un reconeixement per aquest projecte per part de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de promoure beneficis físics, socials i emocionals entre la gent gran i l’alumnat participant. El projecte “Presents” promou, entre d’altres coses, l’activitat física amb un intercanvi generacional on persones grans que fan una vida sedentària realitzen activitat física supervisades per alumnat d’educació secundària obligatòria. Amb el programa “Presents” es generen vincles intergeneracionals i s’aproxima el concepte de vellesa des d’una perspectiva molt vivencial per part de la gent gran i de l’alumnat participant.

Districte Sant Andreu
Institut doctor Puigvert
Projecte Innovem, aprenem i creixem junts.
Iniciativa per seguir el camí de l’aprenentatge per competències, del treball cooperatiu i de les metodologies globalitzades i fer aquest camí conjuntament amb el professorat, alumnat i les seves famílies i amb les entitats de l’entorn, creant un espai d’aprenentatge i participació que enriqueix a totes les persones que hi participen, aprofitant l’art, la ciència, la filosofia i la tecnologia com a fonts de coneixement, sense oblidar el fet comunicatiu de la diversitat lingüística que els envolta.

Districte Sant Martí
Projecte Transformació i cocreació del pati de l’escola Dovella
Iniciativa participativa de la comunitat educativa de l’Escola Dovella que ha acabat amb una transformació radical del pati de l’escola a nivell d’usos, de relacions, de contacte amb la natura i passar de ser un espai dominat per una pista poliesportiva a transformar-se en un pati dividit en tres àrees: moviment i psicomotricitat, tranquil·litat i intimitat, i experimentació i contacte amb la natura. D’aquesta manera, van prevaldre els criteris d’igualtat de gènere, es va pacificar el pati i diversificar les activitats.

Compartiu aquest contingut