32.673 alumnes amb activitats educatives gratuïtes

32.673 alumnes gaudiran aquest curs d’activitats educatives gratuïtes del PAE

Aquest curs escolar 2018-2019, un total de 32.673 alumnes de centres educatius de Barcelona podran gaudir, de manera totalment gratuïta, de diferents activitats de pagament incloses dins de l’anomenat Projecte Oportunitats (Gratuïtats del Programa d’Activitats Educatives) i que ofereixen 85 institucions i entitats ciutadanes que formen part del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP), impulsat des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).

El passat curs escolar, un total de 25.679 alumnes van poder gaudir d’activitats educatives gratuïtes de les 29.248 places de pagament que es van oferir en aquell moment per part de 68 institucions i entitats del CIP que van participar en aquesta iniciativa. Aquest curs 2018-2019, s’han atorgat un total de 32.673 places gratuïtes de les 35.340 de pagament que ofereixen 85 de les entitats i institucions que formen part del CIP.

El cost de les places de pagament que s’atorguen de manera gratuïta a l’alumnat de centres educatius de complexitat (paràmetre marcat pel Departament d’Ensenyament), s’assumeix íntegrament a càrrec de l’entitat membre del CIP que organitza la iniciativa.

El Projecte Oportunitats (que entre altres accions inclou les Gratuïtats PAE) es promou des del Consell d’Innovació Pedagògica i té com a objectiu ampliar les possibilitats que l’alumnat té d’aprendre, democratitzant l’accés a aquesta oferta educativa de la ciutat.

L’assignació de places es fa per mitjà d’un sistema informàtic programat dins l’aplicació web del Programa d’Activitats Escolars (PAE), tenint en compte les sol·licituds dels centres educatius i la complexitat i entitats prioritzades. Tot aquest procés se supervisa en tot moment per la Comissió de Gratuïtats, que lidera el Consell d’Innovació Pedagògica i que està integrada per representants dels Districtes de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Consell Escolar Municipal, Escoles Bressol Municipals, i d’entitats i institucions del Consell. Des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona es fa seguiment de l’adjudicació i l’aprofitament d’aquestes places d’activitats gratuïtes.

El Consell d’Innovació Pedagògica

El Consell d’Innovació Pedagògica s’ha creat aquest mandat (és continuïtat de l’antic Consell de Coordinació Pedagògica creat l’any 1991, des de l’Ajuntament de Barcelona, com a xarxa educativa al servei dels centres educatius i de l’alumnat de la ciutat) i forma part i es crea d’acord amb el previst a la Mesura de Govern de 2016, “Impuls al Projecte de Ciutat per fer de Barcelona una capital de la Innovació Pedagògica”, tenint el repte de fer créixer el potencial democratitzador d’aquest Consell, avançant des del consens amb les entitats i institucions que en formen part i generant objectius propis del mandat i un pla de treball per a cada curs. Els principals reptes són: enfortir la xarxa, garantir la qualitat de les activitats, impulsar la innovació i  treballar per a la equitat des del compromís social per tal esdevenir l’organisme motor de la innovació pedagògica a la ciutat.

La xarxa del Consell d’Innovació Pedagògica la formen actualment 179 institucions i entitats, públiques i privades, de diferents tipus i àmbits, que ofereixen més de 5.300 activitats educatives, per mitjà del Programa d’Activitats Escolars (PAE), a centres educatius de la ciutat i, també, de Catalunya. El CIP, entre d’altres, té com a una de les seves característiques la qualitat pedagògica de les propostes educatives i el compromís social i ciutadà de les entitats i institucions que en formen part.

Compartiu aquest contingut