33.768 nois i noies gaudiran d’activitats gratuïtes

Aquest curs escolar 2019-2020, un total de 33.768 alumnes de centres educatius públics de la ciutat gaudiran, de manera gratuïta, d’activitats de pagament incloses dins el Projecte Oportunitats educatives, anomenat Gratuïtats CIP, del Consell d’Innovació Pedagògica. Durant aquest curs, 88 entitats ciutadanes que formen part del CIP (xarxa d’entitats que organitzen activitats educatives impulsada des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona) ofereixen activitats gratuïtes per a alumnat de la ciutat.

El Projecte Oportunitats educatives aplega aquelles accions que tenen com a objectiu contribuir a revertir les desigualtats socials. Gratuïtats CIP parteix de la promoció de l’equitat i amplia les possibilitats que els infants i joves tenen d’aprendre. D’aquesta manera es democratitza l’accés a l’oferta educativa i es garanteix l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres públics de major complexitat de la ciutat de Barcelona.

El cost de les places de pagament, que s’atorguen de manera gratuïta a l’alumnat de centres educatius públics de major complexitat de la ciutat (segons paràmetres marcats pel Departament d’Educació i pel Consorci d’Educació de Barcelona), s’assumeix íntegrament a càrrec de l’entitat membre del Consell que participa de les Gratuïtats CIP.

L’assignació de places es fa per mitjà d’un sistema informàtic programat dins l’aplicació web del Programa d’Activitats Escolars (PAE), tenint en compte les sol·licituds dels centres educatius i la complexitat i entitats prioritzades. Tot aquest procés se supervisa en tot moment per la Comissió de Gratuïtats, que lidera el Consell d’Innovació Pedagògica i que l’integren representants dels Districtes de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Consell Escolar Municipal, Escoles Bressol Municipals, i entitats del Consell. Des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona es fa seguiment de l’adjudicació i l’aprofitament d’aquestes places d’activitats gratuïtes.

El passat curs escolar, 32.673 alumnes van poder gaudir d’activitats educatives gratuïtes que van oferir 85 entitats del Consell d’Innovació Pedagògica.

El Consell d’Innovació Pedagògica

El Consell d’Innovació Pedagògica (continuïtat de l’antic Consell de Coordinació Pedagògica creat l’any 1991, des de l’Ajuntament de Barcelona, com a xarxa educativa al servei dels centres educatius i de l’alumnat de la ciutat) forma part i es crea d’acord amb el previst a la Mesura de Govern de 2016, “Impuls al Projecte de Ciutat per fer de Barcelona una capital de la Innovació Pedagògica”, tenint el repte de fer créixer el potencial democratitzador d’aquest Consell, avançant des del consens amb les entitats i institucions que en formen part i generant objectius propis del mandat i un pla de treball per a cada curs. Els principals reptes són: enfortir la xarxa, garantir la qualitat de les activitats, impulsar la innovació i  treballar per a l’equitat des del compromís social per tal esdevenir l’organisme motor de la innovació pedagògica a la ciutat.

La xarxa del Consell d’Innovació Pedagògica la formen actualment 185 institucions i entitats, públiques i privades, de diferents tipus i àmbits, que ofereixen més de 6.100 activitats educatives, per mitjà del Programa d’Activitats Escolars (PAE), a centres educatius de la ciutat i, també, de Catalunya. El CIP, entre d’altres, té com a una de les seves característiques la qualitat pedagògica de les propostes educatives i el compromís social i ciutadà de les entitats i institucions que en formen part.

Compartiu aquest contingut