Balanç d’incidències Covid als centres que gestiona l’IMEB el primer trimestre

Les actuacions realitzades per l’Ajuntament de Barcelona per equipar els centres que gestiona l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (102 escoles bressol, 5 escoles de música i Conservatori municipal de música) han permès una adaptació a la situació de pandèmia que ha minimitzat al màxim les incidències al llarg del primer trimestre.

 El balanç del primer trimestre a les escoles bressol municipals és el següent:

Al llarg de tot el trimestre no ha hagut de tancar cap escola per Covid.

Pel que fa als grups bombolla:

 • El 79,56% % dels grups no s’han hagut de confinar en cap moment al llarg del trimestre (en total es van confinar 122 grups d’un total de 597)
 • Del total de 102 escoles bressol municipals n’hi ha 1/3, és a dir, 33 que no han tingut cap confinament ni s’ha hagut de tancar cap grup (representen el 32,35% del total)
 • Les altres 69 han tingut diferents graus d’incidència:
  – 40 escoles que han tancat un grup, és el 58 %
  – 16 escoles que han tancat 2 grups, és el 23,2 %
  – 9 escoles que han tancat 3 grups, és el 13 %
  – 3 escoles que han tancat 4 grups, és el 4,3 %
  – 1 escoles que ha tancat 5 grups, és l’1,5 %

Entre els grups que han hagut de confinar-se en el 77,9% dels casos només es va produir un positiu en Covid, el que va originar la posada en quarantena del grup.

En els altres casos, el 22,1% restant:

 • En 21 grups es va donar un segon positiu a més del cas índex
 • En 4 grups es van donar dos positius a més del cas índex
 • En 1 grup van aparèixer 3 positius més a banda de l’índex
 • En 1 grup van aparèixer 4 positius a més del cas índex

Sobre l’origen dels contagis aquest primer trimestre: 70 infants van ser el cas índex i 46 adults van ser el cas índex. Ara bé, a nivell de percentatge s’hauria de tenir en compte que el nombre total d’infants és molt superior al d’adults.

Com s’han preparat els centres per afrontar la pandèmia

Les mesures adoptades, amb una inversió procedent del Fons Covid que suma 2,3 M€ han estat les següents:

Dotació de material de protecció i prevenció de la salut:

 • Mascaretes
 • Gel hidroalcohòlic
 • Guants
 • Pantalles facials

Dotació de material per separar grups, per aïllar i zonificar, per mantenir grups bombolla separats en tot moment:

 • Cintes per marcar terra
 • Tanques
 • Lones
 • Materials desmuntables

En el cas dels centres d’ensenyaments musicals (escoles municipals de música i Conservatori Municipals) a més a més:

 • Faristols per alumnat i per a directors
 • Mampares separadores verticals

Dotació de material per equipar els centres amb el material de comunicació imprescindible per mantenir la comunicació amb les famílies virtualment sempre que sigui possible, i per poder estar comunicats de manera permanent:

 • Telèfons mòbils corporatius per a les direccions dels centres
 • Ordinadors portàtils
 • Webcams i altres equipaments informàtics

En el cas dels centres d’ensenyaments musicals escoles municipals de música i Conservatori Municipals) a més a més:

 • Pissarres digitals
 • Càmeres per streaming
 • Tablets

Increment d’hores i de personal de suport educatiu per assegurar el manteniment dels grups bombolla estancs en les franges d’acollida, i per abordar tasques complementàries que permetin desenvolupar i garantir totes les mesures i els protocols de salut i seguretat establerts amb la pandèmia.

Els centres han incrementat el personal en la franja de 8 a 9 h, amb dues persones més per cada escola, i han incrementat tres hores diàries de suport educatiu per poder assumir totes aquestes tasques i protocols nous.

Aquests reforços, a les escoles bressol més grans s’ha fet amb persones de plans d’ocupació i de continuïtat de la FP dual, tot i les dificultats en aquest context de pandèmia.

A més a més, totes les escoles bressol han augmentat les hores de neteja durant la jornada lectiva.

Formació

Finalment cal remarcar l’esforç realitzat per abordar amb la màxima preparació possible dels i les professionals aquest nou repte que suposa la pandèmia.

Abans de l’inici del curs escolar, els dies 7 i 9 de setembre, es va impartir una formació a distància sobre el protocol d’actuació en relació a la Covid-19 a l’àmbit educatiu, destinada a totes les direccions i els professionals de les escoles bressol municipals, a càrrec de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Es van explicar les mesures de protecció davant la Covid-19 i els detalls d’actuació davant de possibles casos d’infecció.

Després de les formacions es va facilitar tot el material utilitzat per tal de fer-lo servir a l’hora de traslladar la informació rebuda a la resta de  personal de l’equip que no havia pogut assistir.

I el 8 de setembre de 2020, dins del cicle de debats “I l’educació a Barcelona, què?”, impulsat des del Consell Educatiu Municipal de Barcelona, es va tractar l’educació infantil i l’escola bressol davant la situació generada per la pandèmia i les noves formes de relacionar-se i aprendre en aquest context nou.

Compartiu aquest contingut