Celebrada la sessió informativa de retorn del procés del programa Gratuïtats CIP del curs 2020-21

El dimecres 20 de gener es va celebrar, de manera virtual, la sessió informativa de retorn del procés del programa Gratuïtats CIP pel curs 2020-21, adreçada a les entitats que participen d’aquest programa, inclòs en el projecte Oportunitats educatives, i que reafirma la transparència i millora continua del procés d’adjudicació.

El projecte Oportunitats educatives aplega aquelles accions educatives que tenen com a objectiu contribuir a revertir les desigualtats socials. Partint de la promoció de l’equitat, aplica mesures que permeten facilitar la igualtat en l’accés d’oportunitats educatives a alumnat de contextos socials desafavorits. D’aquesta manera, el Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) democratitza l’accés a l’oferta educativa i garanteix l’equitat en la distribució de recursos i oportunitats educatives a tots els centres educatius públics de més complexitat de la ciutat de Barcelona.

El cost econòmic de les activitats educatives que ofereixen les entitats del CIP es pot convertir en un factor discriminatori per als infants i joves de ciutat. És per això que el programa Gratuïtats CIP incideix sobre l’oferta de pagament i vetlla perquè les entitats ofereixin places gratuïtes a centres de complexitat de la ciutat de Barcelona.

El CIP impulsa la Comissió de Gratuïtats, que es reuneix periòdicament per coordinar, fer seguiment i propostes de millora de tot el procés d’adjudicacions a centres educatius. Aquesta comissió està formada per les entitats següents: IMEB (Escoles Bressol, Consell Escolar Municipal i secretaria del CIP), representants del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), persones referents d’educació dels districtes i representants de les pròpies entitats del CIP.

La sessió informativa de retorn va comptar amb la presència del gerent de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), Jordi Sánchez, qui va agrair a les entitats assistents la seva participació al programa Gratuïtats CIP. També hi va intervenir Sergi Díaz, director de Ciutat Educadora i Cultura als Barris, i Montserrat Potrony, responsable institucional del CIP, qui va exposar el Resum Executiu d’aquest programa.

La Covid-19 ha suposat un bon sotrac per a la nostra ciutadania i pel nostre sistema educatiu. És per aquest motiu que, en aquest curs 2020-21, el projecte Oportunitats educatives del CIP ha près la ferma voluntat de continuar promovent l’equitat i ha comptat amb l’esforç i la implicació de les seves entitats.

El programa Gratuïtats CIP en xifres

Curs 2019-20

  • Centres educatius de la ciutat tenien dret a sol·licitar places de gratuïtats: 316.
  • Entitats amb oferta de pagament del CIP que participen de Gratuïtats CIP: 88.
  • Oferta de places: 36.172.
  • Places adjudicades: 33.768.

Curs 2020-21

  • Centres educatius de la ciutat tenien dret a sol·licitar places de gratuïtats: 317.
  • Entitats amb oferta de pagament del CIP que participen de Gratuïtats CIP: 72.
  • Oferta de places: 26.173.
  • Places adjudicades: 24.128.

El programa Gratuïtats CIP realça el Consell d’Innovació Pedagògica com un agent educador de ciutat que facilita la interacció entre entitats de diversos àmbits i estableix un punt de connexió entre totes elles per generar un espai compartit capaç de construir ciutat educadora.

Compartiu aquest contingut