Conservatori municipal de música de Barcelona: preinscripció curs 2020-2021

La preinscripció a les proves d’accés serà del 13 al 20 de maig, i sempre la presentació de sol·licituds es farà de manera telemàtica, excepte per a casos excepcionals que s’haurà d’obtenir cita prèvia posant-se en contacte amb el Conservatori durant les dates de desenvolupament del procés de preinscripció.

Inicialment, sempre depenent de la situació provocada per la covid-19, les proves d’accés al primer curs seran el 22 de juny, a les 10 h, i les proves d’accés des de 2n a 6è curs, pendent encara de decidir-se oficialment.

Des del Conservatori s’ofereixen estudis formatius musical reglats en els diversos cursos (de 1r a 6è) i especialitats musicals (24 d’instruments i 1 de cant).

A les mateixes dependències del Conservatori Municipal, el programa Bruc Obert ofereix als ciutadans que volen fer formació musical no reglada diferents cursos sobre temàtiques i àmbits musicals.

Per a informació renovada del procés de preinscripció i característiques i oferta d’ensenyaments musicals del Conservatori i al programa Bruc Obert, consultar el web del Conservatori.

Compartiu aquest contingut