Cuidem les escoles, estiu 2021

Durant tot el període de vacances escolars estiu 2021, dins del marc “Cuidem les escoles”, s’ha treballat en obres de reforma, ampliació i millora (RAM) a 147 centres de la ciutat, 11 escoles bressol municipals, 3 escoles municipals de música i 6 grans actuacions de reforma (1 escola i 5 instituts). A més, també, s’han continuat els treballs de la nova construcció de l’Institut Angeleta Ferrer.

En total, s’han fet intervencions a 168 equipaments educatius de la ciutat, amb més de 200 tipus d’actuacions diferents, i amb una inversió pública de 34,10 milions d’euros, a través del Consorci d’Educació de Barcelona: 24,13 milions d’euros a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona -obres RAM a centres, incloses les actuacions a les escoles bressol i escoles de música, i grans actuacions- i 9,97 milions d’euros a càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les intervencions RAM a centres s’han desenvolupat concretament a: 99 escoles, 14 instituts, 13 instituts escola, 14 instituts de postobligatoris, 6 centres d’educació especial, 1 centre de formació d’adults, 11 escoles bressol i 3 escoles municipals de música. Actuacions en equipaments educatius executades en el marc de 5 grans plans temàtics estratègics d’actuació: Pla de Patis, Pla de Pintures, Pla de Mobiliari, Pla de Transició Energètica i Confort Tèrmic, i Pla de Cuines i Menjadors.

Pla de patis

Dins del marc del programa estable “Transformem els patis en més naturalitzats, coeducatius i comunitaris” s’han fet intervencions a 12 escoles d’infantil i primària de la ciutat.

L’objectiu és millorar els espais físics plantant arbres i vegetació, guanyant superfície d’ombra i de sòl natural permeable com a refugis climàtics i, a la vegada, amb elements de joc per a més i millors oportunitats lúdiques. I, per altra banda, millorar-ne les dinàmiques, convivència i relacions perquè siguin més igualitàries amb la diversificació del joc en clau coeducativa. I, també, afavorir els usos comunitaris com a equipaments oberts al barri amb activitats socials diverses, en especial els usos esportius en horari extraescolar per afavorir la pràctica esportiva en edat escolar.

Pla de Pintures: pintura i revestiments

Dins del marc del “Programa d’actuació periòdica en pintures i revestiments” s’han executat intervencions a un total de 19 escoles.

L’objectiu és seguir renovant i dignificant els centres educatius a través d’actuacions que milloren sensiblement la qualitat dels espais, i implantar criteris generals d’actuació en les obres de pintura que es duen a terme a les escoles i establir els paràmetres concrets a respectar a partir d’ara en tots els centres en què es decideix que cal fer-les.

Pla de Mobiliari

Des de finals de finals de curs i també durant l’estiu s’han fet intervencions de renovació de mobiliari a 161 escoles i en concret a 487 aules (248 aules de P3 i 239 aules de P4).

L’objectiu és aconseguir unes aules amb ambients agradables, motivadors, cuidats i endreçats, que predisposin l’alumnat al benestar i la tranquil·litat, però també a la descoberta, al treball cooperatiu, la convivència i, en definitiva, a la millora dels aprenentatges.

Pla de transició energètica i confort tèrmic

Durant l’estiu també s’han realitzat intervencions per adequar els centres educatius a les noves disposicions normatives de consum energètic dels edificis, amb escoles eficients a nivell energètic, sensibles amb la lluita contra el canvi climàtic i més verdes.

Intervencions a 84 centres educatius: 76 amb eficiència energètica, 6 amb fotovoltaiques i cobertes, i 2 amb façanes.

Pla de cuines, menjadors i rebosts

En el marc de la “Barcelona, Capitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021”, s’han fet intervencions en 9 escoles i en 3 instituts per construir, reformar o habilitat espais per oferir el servei de menjador.

Més informació

Compartiu aquest contingut