El CEMB aposta per ampliar l’obertura dels centres educatius al conjunt de la comunitat

L’informe final de la comissió de treball “Barris educadors: expansió comunitària”, del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), proposa ampliar l’obertura dels centres educatius al conjunt de la comunitat, així com dotar de contingut l’espai públic per ampliar l’espai educatiu.

La comissió, formada per professionals de tota la comunitat educativa, va fer diverses sessions durant el curs 2020-2021, en les quals es va constatar que progressivament s’està diluint la concepció que limita el fenomen educatiu només a allò que passa portes endins de les institucions escolars.

D’aquesta manera, es considera que el futur de l’educació requereix connectar els projectes educatius de centre amb projectes educatius comunitaris de més abast, fomentant la coordinació entre els agents a través de xarxes educatives i convertint els centres en veritables equipaments educatius de la comunitat i per a la comunitat.

Ara bé, dificultats com una normativa restrictiva sobre la responsabilitat jurídica dels centres fora de l’horari lectiu o la manca de recursos per a la contractació de personal de consergeria o per a la dinamització dels espais socioeducatius obstaculitzen aquests objectius. Per això l’informe demana un acord interinstitucional que doti els centres de les eines necessàries per impulsar aquest canvi de mirada.

També s’aposta per redissenyar l’espai públic en clau educativa i es planteja que es promogui una nova planificació dels entorns escolars que incorpori la visió d’infants, adolescents i joves a través de diferents espais de participació.

Entre d’altres propostes incloses en l’informe, destaquen les de donar continuïtat al treball de col·laboració entre equipaments educatius i culturals de la ciutat i a l’ús de l’espai públic per part dels centres engegat a causa de la pandèmia de la covid-19; reforçar la incorporació de figures d’enllaç entre els centres i la resta d’agents que componen la comunitat educativa, o vetllar perquè tots els infants puguin disposar de, com a mínim, una oferta de dues activitats fora de l’escola d’índole diferent, així com d’activitats de lleure durant les vacances d’estiu.

Compartiu aquest contingut