Els Grups de treball i la Taula de coordinació del Consell d’Innovació Pedagògica segueixen avançant

Els tres Grups de treball (Educació en valors, Noves metodologies i Vincles per a l’acció educativa) i la Taula de coordinació del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) han seguit treballant –malgrat que ara no poden fer reunions de manera presencial– per avançar en els seus objectius, tot i que alguns d’aquests s’han hagut de modificar lleugerament a causa de les circumstàncies excepcionals marcades per la pandèmia de la COVID-19.

La feina dels Grups de treball i de la Taula de Coordinació s’inscriu en el Projecte Xarxa del CIP i té com a objectiu enfortir el rol educador de les entitats i la innovació educativa a partir de la promoció del coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt per tal de millorar i ampliar les propostes educatives. També pretén reforçar el sentiment de pertinença al CIP i que les persones membres hi participin de manera activa.

Un total de 40 entitats del CIP participen activament dels Grups de treball. Com el mateix CIP, la seva naturalesa multidisciplinària acull entre d’altres la cultura, l’educació, la ciència, l’esport… Totes les entitats estan compromeses en la construcció d’una ciutat educadora a través d’experiències educatives singulars.

Compartiu aquest contingut