Els reptes educatius de Barcelona en 4 infografies

Des de l’Institut Infància i Adolescència s’han elaborat 4 infografies que resumeixen quins són els reptes educatius de Barcelona pel que fa a les oportunitats educatives per als infants i adolescents de la ciutat.

Els 14 reptes que es recullen en aquestes infografies fan referència a la petita infància, l’etapa obligatòria de P3 a ESO, la secundària post-obligatòria i el temps més enllà de l’escola i surten de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019.

L’Institut Infància i Adolescència és una unitat especialitzada dins de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona amb autonomia de gestió i amb l’Ajuntament de Barcelona com a entitat promotora.

Compartiu aquest contingut