La xarxa d’escoles bressol municipals tindrà aquest curs 101 centres i 8.411 places

L’obertura de les noves escoles bressol Leonor Serrano, La Morera i Aurora, amb finançament exclusivament municipal, permet incrementar l’oferta de l’ensenyament de 0 a 3 anys en 217 places. En total, a Barcelona hi haurà 101 centres públics d’aquest tipus i 8.411 places.

Noves escoles municipals

La primera de les tres escoles públiques que s’incorporen a la xarxa de centres municipals durant aquest curs ha estat l’Escola Bressol Municipal Leonor Serrano, al districte de l’Eixample, que ha obert les portes aquest setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar. Durant el curs, s’obriran l’EBM La Morera, al districte de Sant Andreu, i l’EBM Aurora, al districte de Ciutat Vella. En total, durant aquest curs 2018-19, hi haurà 101 escoles bressol municipals, per a infants entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat, a tota la ciutat.

Flexibilització horària i atenció a famílies vulnerables

A l’escola bressol municipal Aurora es desenvoluparan dos projectes innovadors que promouen un model educatiu que s’adapti millor a les necessitats de les famílies. D’una banda, s’implantarà un pla pilot de flexibilització horària perquè les famílies escullin horaris menys extensos de matí o tarda i afavorir així la conciliació personal i laboral. D’altra banda, es posarà en marxa un nou espai socioeducatiu per oferir acompanyament docent i dels serveis socials a famílies que es trobin en risc d’exclusió social.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2018, va acordar aprovar la proposta de realització d’una prova pilot de diversificació horària a l’escola bressol municipal Aurora, des de la seva posada en funcionament (prevista per a gener de 2019) i fins al final del curs 2019-2020. Veure proposta de prova pilot AQUÍ.

Qualitat i innovació educativa

La promoció d’un model educatiu més innovador i amb més qualitat es fa palesa en l’aposta per catorze projectes escolars singulars arreu de la ciutat. En són un exemple el programa QuiRic, per estimular la creativitat a través de l’ús de les noves tecnologies; el projecte “Fem música a l’escola bressol”, per utilitzar el so i la musicalitat com a fil conductor de l’aprenentatge; la iniciativa “Escoles + Sostenbiles”, per impulsar el respecte al medi ambient; o el Projecte de coeducació, per fomentar un aprenentatge lliure d’estereotips de gènere i de les discriminacions que se’n deriven. 

Consolidació de la tarifació social

La segona campanya de matriculació a l’escola bressol municipal d’acord amb la tarifació social consolida aquest sistema com una eina fonamental per a una educació més equitativa. L’increment de les famílies beneficiàries dels trams amb menys renda s’acosta a un model d’escola bressol més representativa del conjunt de la població barcelonina. Enguany el 63% de les matrícules són més econòmiques, el 8% es mantenen i el 27% s’incrementen.

La tarifació social consisteix en un sistema de deu trams de preus públics esglaonats que inclouen tant l’escolaritat com el menjador. La quota mínima és de 50 euros mensuals per a les unitats familiars amb les rendes més baixes, mentre que la màxima és de 395 euros al mes i s’aplica a les famílies que superen 4,5 vegades la renda de suficiència de Catalunya.

Finançament de les escoles bressol

El creixement de la xarxa d’escoles bressol públiques és una realitat, tot i el finançament municipal en solitari i les aportacions de les famílies, i malgrat el requeriment que es va fer a la Generalitat de Catalunya perquè assumís la part d’inversió que li correspon.

Compartiu aquest contingut