Les noies i els nois presenten les seves propostes per millorar la igualtat a Barcelona

El jovent de Barcelona ha presentat les seves propostes i compromisos per millorar la igualtat pel que fa a l’educació i a la ciutat en la XXV Audiència Pública a les Noies i els Nois de Barcelona, que duu el lema “Educant en la igualtat”.

Enguany hi han participat 1.800 alumnes de 32 centres educatius repartits pels 10 districtes de la ciutat, que han treballat i reflexionat conjuntament entorn de les desigualtats provocades per motius de gènere i sexualitat.

Després de denunciar l’existència de situacions injustes i desiguals provocades pel sexisme a l’espai públic, als centres educatius, en l’àmbit familiar i a les xarxes socials, han exposat les seves peticions a les institucions polítiques, al professorat i als familiars:

Propostes a l’Ajuntament:

 • Rebutjar la publicitat sexista.
 • Crear punts d’acollida per a qui se senti assetjada pel carrer.
 • Promoure la contractació de dones on tinguin menys presència.
 • Impartir formació a persones grans sobre gènere, noves masculinitats i diversitat sexual.

Propostes als centres educatius:

 • Establir protocols contra les situacions masclistes i actuar-hi amb contundència.
 • Formar el professorat sobre gènere, noves masculinitats i diversitat sexual.
 • Fer canvis als patis perquè siguin més inclusius i totes les persones s’hi sentin convidades a jugar.
 • Introduir exemples femenins en totes les àrees i assignatures.

Propostes a les famílies:

 • No fer diferències entre nens i nenes a l’hora d’educar, jugar o transmetre valors.
 • Repartir equitativament les tasques de casa.
 • Parlar sobre diferents masculinitats i diversitats sexuals.
 • Formar-se en les matèries sobre les quals creuen que no tenen suficient informació.
 • Acceptar els seus fills i filles tal com són.

Per la seva part, els i les joves es comprometen a trencar el silenci i pronunciar-se denunciant i prenent partit davant d’una situació d’injustícia, a ajudar i atendre qui pateixi aquestes desigualtats, a reflexionar sobre les seves accions i treballar per conscienciar les persones del seu entorn a favor d’una educació i una societat més igualitària.

Compartiu aquest contingut