Més alumnes i docents en el nou curs escolar

Dijous, 12 de setembre, comença el curs escolar 2019-2020 amb 178.487 alumnes matriculats en centres educatius, gairebé 1.700 més que en el curs passat. Enguany s’inaugura el nou centre Institut La Sagrera Sant Andreu i s’han creat els instituts Escola Arts i Pedralbes a partir de la fusió d’altres centres.

El curs comença en un total de 411 centres d’ensenyament obligatori, 236 centres públics (167 escoles, 6 instituts escola, 61 instituts i 2 centres integrats) i 175 centres concertats. També hi ha 34 centres d’educació especial, 8 de públics i 26 de concertats.

L’equip educatiu també augmenta, passa de 9.121 treballadors a 9.254, fet que suposa un augment de 133 docents respecte al curs 2018-2019. També s’incrementa el personal d’administració i serveis.

Millores als centres educatius

Durant l’estiu s’han fet obres en 100 dels 297 centres públics de la ciutat. En total la inversió ha estat de 50 milions d’euros, 34.308.907 dels quals corresponen a inversió municipal i 15.836.948 a inversió de la Generalitat de Catalunya. Tots els centres obriran les portes el 12 de setembre, i només en alguns l’activitat lectiva conviurà amb els treballs durant el curs, tal com estava previst al calendari.

Aposta per la innovació 

Per primera vegada tots els centres han participat a “Xarxes per al canvi”, el programa que dona suport al procés de consolidació de la transformació educativa durant el curs 2019-2020 perquè en els propers anys puguin formar part d’algun projecte de millora sostenible mitjançant el treball en xarxa.

Suport a l’educació inclusiva

Enguany s’han matriculat 21.655 alumnes en situació de vulnerabilitat i amb necessitats específiques de suport educatiu en ensenyaments obligatoris. D’aquests, el 93,3% ho han fet en centres d’educació ordinaris i el 6,7% en centres d’educació especial, de manera que s’avança en un sistema educatiu més inclusiu i amb més suport als centres ordinaris.

Aquest curs un nou centre d’educació especial donarà suport a la inclusió als centres ordinaris i a més s’obren nou suports intensius nous per a l’escolarització intensiva (SIEI), que són equips de professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin.

Equitat educativa

Com a novetat, aquest curs es posa en marxa el Pla de xoc contra la segregació escolar per avançar cap a l’equitat educativa entre els centres de la ciutat perquè hi hagi una distribució més equilibrada de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

Amb aquest pla de xoc s’han posat en marxa mesures com:

  • La preassignació de places de P3 i de l’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat.
  • La distribució equilibrada de la matrícula a la xarxa educativa, és a dir, de manera equitativa en cada zona i no en funció de les vacants de cada centre.
  • La consolidació d’un sistema menys burocràtic que garanteix de manera directa prestacions com la plaça de reserva, l’exempció de quotes per a l’escolarització i la gratuïtat del servei de menjador i d’activitats extraescolars per a l’alumnat detectat pels serveis socials.

Pel que fa als ajuts de menjador, el curs 2019-2020 es tornaran a atorgar a tot l’alumnat que es trobi en una situació socioeconòmica desafavorida.

Compartiu aquest contingut