Nou Camí Escolar, Espai Amic a l’escola FEDAC Amílcar

Dilluns 8 d’octubre de 2018, des de les 15.00 h i fins a les 18.00 h, tindran lloc diferents activitats per celebrar la posada en marxa d’un nou Camí Escolar, Espai Amic a la ciutat que donarà servei, en aquest cas, a l’alumnat i comunitat educativa de l’escola FEDAC Amílcar (carrer Amílcar, 10), al districte de Nou Barris i, més concretament, al barri de Vilapicina i La Torre Llobeta.

L’objectiu és oferir, adreçat principalment a l’alumnat de l’escola, un recorregut identificat amb senyalització viària, horitzontal i vertical, per anar o tornar a peu del centre educatiu, sol o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Aquest nou Camí Escolar, Espai Amic s’impulsa i organitza, entre d’altres, amb la implicació de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; Districte de Nou Barris; direcció, professorat, alumnat i AMPA de l’escola FEDAC Amílcar; Servei d’educació per a la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana del Districte de Nou Barris i l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat. A més, té la col·laboració d’entitats, botigues i comerços amics d’aquest camí escolar, espai amic.

Programa d’actes:

  • 15.00 h. Presentació i benvinguda a la festa.
  • 15.10 h. Cercavila al voltant de l’escola.
  • 15.30 h. A l’escola: parlaments.
  • 16.00 h. Plaça de Santa Eulàlia: animació musical sobre seguretat viària.
  • 17.00 h. Xocolatada i tallers a la plaça i carrers del voltant, dinamitzats per l’alumnat de secundària.

Amb aquesta inauguració, al districte de Nou Barris, un total de 4 escoles gaudeixen de Camí Escolar, Espai Amic, amb senyalització viària específica, horitzontal i vertical, verda i blanca, situada sempre al voltant dels centres educatius.

Ciutat propera als nois i noies de la ciutat

Els Camins Escolars, Espais Amics ajuden a impulsar i promoure una ciutat més propera als nois i noies, fomenta la responsabilitat i el respecte, impulsa la convivència i la mobilitat sostenible i prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte per l’entorn social i ambiental i formen part de les polítiques de sensibilització, convivència i educació viària adreçades a l’alumnat de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

Des de diferents àmbits de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsen els Camins Escolars, Espais Amics (IMEB, Districtes, Guàrdia Urbana i Àrea d’Ecologia Urbana), amb la implicació de les direccions, professorat, alumnat, AMPA’s dels centres educatius i també, d’entitats, associacions de veïns i comerciants i botigues amigues col·laborades situades durant els diferent recorreguts senyalitzats. A tots els districtes de la ciutat de Barcelona hi ha escoles amb camins escolars, espais amics.

Compartiu aquest contingut