Portal educatiu plurilingüisme i diversitat cultural KOINOS

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, lidera des de l’any 2015, conjuntament amb la implicació de la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Hamburg (Alemanya)  i Universitat d’Aveiro (Portugal), el projecte Koinos: Portafolis europeu de pràctiques de literacitat plurilingües. És una iniciativa impulsada per la Unió Europea i es basa en la cooperació entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’educació escolar i fins a l’educació superior.

 Entre tots els implicats s’ha creat un portal web que té com a objectiu ser una eina al servei de l’educació i que s’alimenta de les pràctiques educatives que el projecte KOINOS genera a partir de l’aportació dels diversos agents educatius i socials participants. Aquesta plana web permet el diàleg i la interacció entre tots els agents participants per poder compartir coneixements i experiències. 

És una eina útil al servei de la formació i a la vegada un compilador i sintetitzador de les experiències, resultats i propostes del projecte KOINOS. S’alimenta de les practiques educatives dels implicats, permetent la dinamització de les experiències recollides i del coneixement adquirit durant la realització del projecte. Amb aquest plantejament, el portal té com a objectiu promoure l’increment del coneixement i la innovació i la millora de les practiques educativa en benefici de l’educació plurilingüe i intercultural.

El portal educatiu KOINOS és obert al servei del públic en general i, més especialment, a professionals de l’educació i altres agents educatius i socials. Té una clara dimensió europea, ja que es podrà accedir en cinc idiomes: alemany, anglès, català, espanyol i portuguès. Els socis vetllaran pel seu bon ús i màxim profit.

D’altra banda, inclou els instruments i materials creats i utilitzats en el projecte, denominats productes Intel·lectuals. A través d’una eina d’intranet que permet el treball en col·laboració, que preveu facilitar el diàleg i la interacció entre l’equip KOINOS i altres agents educatius  interessats a participar i compartir coneixements, reflexions i propostes.

Els principals productes intel·lectuals que es compartiran al portal educatiu són:

Catifes viatgeres: recurs educatiu multimodal que pretén afavorir el desenvolupament d’habilitats lectores per a la societat de la informació. Aquesta proposta permet fer un viatge pel món de la pluriliteracitat en companyia d’altres lectors, possibilitant entrar en contacte amb el món dels altres participants. 

Històries de vida lingüista: és un recurs que té com objectiu traslladar o posar vida a les paraules. Mitjançant una sèrie de relats, el professorat i l’alumnat reflexionar sobre el seu propi repertori lingüístic i tot el que això comporta tant a nivell personal com educatiu.

 E-portfolio: és una col·lecció de materials educatius, d’unitats didàctiques i altres recursos relacionals amb el plurilingüisme i la diversitat cultural, que pretenen fer reflexionar i servir d’inspiració a altres actors que vulguin aportar de les seves experiències, oferint així un panorama holístic del procés d’aprenentatge experimentat durant la investigació i les accions realitzades al projecte KOINOS. L’E-portfolio s’enfocarà cap al procés i no només als productes realitzats i finalitzats durant el projecte KOINOS, permetent així, crear i retroalimentar un registre cronològic, audiovisual i interactiu. Finalment, es desitja compartir i transmetre aquest coneixement en l’àmbit Europeu, així com amb actors interessats d’altres procedències.

 Bones pràctiques: Aquest apartat recull totes les propostes educatives reeixides ja desenvolupades, els resultats de les quals poden servir com a inspiració per desenvolupar noves pràctiques per a l’educació en el plurilingüisme i la diversitat cultural. El projecte KOINOS entén les bones pràctiques com la capacitat d’obrir-se a noves experiències, tot sabent que aquestes no són conclusives, sinó que es van construint progressivament i són susceptible de canvi depenent del context.

L’equip implicat ha treballat i treballa perquè el portal educatiu KOINOS sigui una eina útil per a la tasca educativa dels professionals de l’educació i els diversos agents educatius socials. És una eina viva que s’alimenta de la pràctica educativa i l’alimenta tot afavorint la generació de nous i innovadors coneixements i formes per aprendre en un context actual, divers i complex.

Compartiu aquest contingut