Presentació del nou Consell d’Innovació Pedagògica 

Dijous 29 de juny de 2017, a les 17.30 h, al CosmoCaixa Barcelona (carrer Isaac Newton, 26), tindrà lloc la jornada de treball, debat i diàleg “Encetant un nou quart de segle”, trobada que servirà, a més, per fer la presentació institucional del nou Consell d’Innovació Pedagògica que, a partir d’ara, substituirà al Consell de Coordinació Pedagògica (creat l’any 1991).

El nou Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) forma part i es crea d’acord amb el previst a la Mesura de Govern de 2016, “Impuls al Projecte de Ciutat per fer de Barcelona una capital de la Innovació Pedagògica”, tenint el repte de fer créixer el potencial democratitzador d’aquest Consell, avançant des del consens amb les entitats i institucions que en formen part i generant objectius propis del mandat i un pla de treball per a cada curs. Els principals reptes són: Pla de treball en xarxa; Garantia Pedagògica; Innovació Pedagògica, esdevenint “l’organisme motor de la innovació pedagògica a la ciutat”; Suport als centres educatius; Compromís social, etc.

L’objectiu del CIP és assegurar la millora de les propostes educatives promovent la innovació per mitjà de metodologies pedagògiques, el compromís socials i la creació de nous espais d’intercanvi i coneixement.

La xarxa del Consell d’Innovació Pedagògica la formen en aquest moment 159 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen més de 5.100 activitats educatives, per mitjà del Programa d’Activitats Escolars (PAE), a centres educatius de Barcelona i Catalunya. 

Els assistents podran conèixer de primera mà alguns dels aspectes rellevants del procés històric del Consell, formar part d’una taula de debat sobre els reptes compartits entre l’escola i l’entorn, assistir a la projecció audiovisual del nou manifest, entre d’altres coses.

Antic Consell de Coordinació Pedagògica

Com a xarxa educativa al servei dels centres educatius i de l’alumnat de la ciutat va néixer l’any 1991, creada per l’Ajuntament de Barcelona. Formada en aquells moment per 8 institucions i entitats ciutadanes i que, entre d’altres objectius, treballaven per oferir a alumnat de la ciutat entre 0-18 anys diferents activitats educatives.

El Consell de Coordinació Pedagògica es va crear per Decret d’Alcaldia el febrer de 1991, amb l’objectiu d’impulsar la coordinació entre les institucions que oferien activitats de coneixement de la ciutat als centres educatius de Barcelona. Actualment, després de tots aquests anys, l’oferta i les entitats i institucions s’han ampliat, i també s’adreça a l’alumnat de Catalunya.

Compartiu aquest contingut