Patis escolars oberts als barris de Sant Martí

Escola Vila Olímpica
C. Carmen Amaya, 2
Dissabte de 17 a 20 h

Escola Pere IV
C. Bilbao, 103-117
Dissabte d'11 a14 h

Escola La Pau
C. Empordà, 18
Dissabte d'11 a 14 h

Escola Antoni Brusi
C. Sardenya, 33-35
Dissabte i diumenge d'11 a 14 h

Escola Bogatell
C. Ramon Turró, 74-76
Diumenge de 17 a 20 h

Escola Poblenou
C. Perú, 139
Diumenge d'11 a 14 h

Escola Eduard Marquina 
C. Jaume Huguet, 22
Diumenge d'11 a 14 h 

Institut Barri Besòs
C. Josep Pla, 40 (entrada per C. de Pujades, 397)
Dissabte de 17 a 20 hores

Escola Concepción Arenal
C. Cristóbal de Moura, 240, 08019 Barcelona
Dissabte de 17 a 20 hores

Escola La Farigola del Clot
C. Hernán Cortés, 6
Diumenge d'11 a 14 h

Compartiu aquest contingut