Patis escolars oberts als barris de Sant Martí

Escola Miralletes
C. Indústria, 255
Horari d’hivern: dissabte 11 a 14h i 16 a 19h
Horari d’estiu: dissabte 11 a 14h i 17 a 20h

Escola Vila Olímpica
C. Carmen Amaya, 2
Horari d'hivern: dissabte de 16 a 19 h
Horari d'estiu: dissabte de 18 a 21 h 

Escola Pere IV
C. Bilbao, 103-117
Dissabte 11 a 14 h

Escola La Pau
C. Empordà, 18
Dissabte 11 a 14 h

Escola Antoni Brusi
C. Sardenya, 33-35
Dissabte i diumenge 11 a 14 h

Escola Bogatell
C. Ramon Turró, 74-76
Horari d’hivern: diumenge 16 a 19h
Horari d’estiu:  diumenge 17 a 20h

Escola Poblenou
C. Perú, 139
Diumenge 11 a 14 h

Escola Eduard Marquina 
C. Jaume Huguet, 22
Diumenge d'11 a 14 h 

Institut Barri Besòs
C. Josep Pla, 40 (entrada per C. de Pujades, 397)
Dissabte 11 a 14 h

Escola La Farigola del Clot
C. Hernán Cortés, 6
Diumenge 11 a 14 h

Guies d'entitats, serveis i equipaments públics curs 2015-16

Compartiu aquest contingut