PERSONES DESTINATÀRIES

  • Infants, adolescents i les seves famílies residents a barris d’acció prioritària de Barcelona amb una manca d’oportunitats educatives de lleure i dificultats per accedir a aquest tipus d’oferta.
  • Joves dels territoris per tal que formin i siguisn part activa del projecte als seus barris.
  • Esplais i caus que, a través de les seves entitats i federacions, duen a terme tasques de lleure educatiu de base comunitària.
  • Agents socials, educatius i veïnals dels barris amb qui generar aliances.

El programa pretén, així, afavorir que infants, adolescents i joves tinguin accés al lleure educatiu a partir de la implicació de tots els agents de la comunitat, treballant des d’una responsabilitat compartida i promovent la participació activa i col·lectiva.

Compartiu aquest contingut