Accions per a les famílies

Col left

Una oferta encaminada a l'èxit escolar i el foment dels valors

El programa Suport educatiu a les famílies té com a objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l'escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a l'educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu de les AMPA.

L'oferta formativa per al curs 2017-2018 s'ha estructurat tenint en compte la valoració de les demandes del curs passat i prioritzant accions educatives que contribueixin a donar resposta a un dels reptes principals de l'educació a la nostra ciutat: Destaquem com a novetats : Educant per la pau i la diversitat. Islam i musulmans de Barcelona; ho sabem tot?

Aquest programa es gestiona des de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels districtes municipals.

Per a qualsevol aclariment o suggeriment ens podeu enviar un correu: programafamilies_imeb@bcn.cat

Centre per a Famílies amb fills i filles adolescents

És un servei municipal que s'ofereix a les famílies amb fills o filles adolescents. El servei per adolescents i famílies és un servei municipal gratuït que complementa l'oferta existent, oferint formació, eines i recursos que permetin als protagonistes (nois/noies adolescents i les seves famílies) viure en primera persona l'etapa adolescent, aprofitant cada oportunitat de creixement i acompanyament.

S'ofereix atenció a través de dos tipus de serveis que treballen de manera complementària:

-Centre per a famílies amb adolescents.
-Aquí t'escoltem. (Link que porta a la pàgina "Aquí t'escoltem!", un servei d'escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys.

Vull saber més sobre aquest servei

 

PREGUNTES FREQÜENTS: accions formatives

Aquest programa s'adreça a les famílies dels nois i noies dels centres educatius sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Barcelona (0-16 anys).

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) gestiona aquest programa amb la col•laboració dels districtes municipals. Per a cada tema es compta amb especialistes en la matèria.

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d'AMPA i les direccions de centre.

Es poden demanar fins a dos accions formatives en una única demanda, prioritzant-les per ordre d'importància.

Cal tenir present que el nombre d'accions formatives per impartir és limitat. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d'AMPA d'un mateix barri o territori, amb l'objectiu de garantir un màxim d'assistència i, així, afavorir l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Un cop s'hagi aprovat la demanda, es confirmarà mitjançant correu electrònic.

Els sol·licitants s'han de comprometre a:

- Obrir les accions formatives acordades a les famílies i professionals dels centres escolars del barri i el territori.
- Garantir un mínim de 10 inscrites. Una setmana abans de la data de l'acció formativa acordada, es demanarà el nombre d'assistents confirmats, per tal d'assegurar la seva realització. Si no s’arriba al mínim en aquest termini, s’anul·larà la formació.
- Emplenar la fitxa d'avaluació  que s’enviarà per correu electrònic, i enviar-la en un termini màxim de 8 dies després d’haver fet la formació.

Les accions formatives es portaran a terme des de novembre de 2017 i fins juny de 2018.

Les entitats organitzadores compten amb un model de cartell amb la informació de les accions formatives assignades.

Col right

Aquest programa s'adreça a les famílies dels nois i noies dels centres educatius sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Barcelona (0-16 anys).

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) gestiona aquest programa amb la col•laboració dels districtes municipals. Per a cada tema es compta amb especialistes en la matèria.

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d'AMPA i les direccions de centre.

Es poden demanar fins a dos accions formatives en una única demanda, prioritzant-les per ordre d'importància.

Cal tenir present que el nombre d'accions formatives per impartir és limitat. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d'AMPA d'un mateix barri o territori, amb l'objectiu de garantir un màxim d'assistència i, així, afavorir l'eficiència en la utilització dels recursos públics.

Un cop s'hagi aprovat la demanda, es confirmarà mitjançant correu electrònic.

Els sol·licitants s'han de comprometre a:

- Obrir les accions formatives acordades a les famílies i professionals dels centres escolars del barri i el territori.
- Garantir un mínim de 10 inscrites. Una setmana abans de la data de l'acció formativa acordada, es demanarà el nombre d'assistents confirmats, per tal d'assegurar la seva realització. Si no s’arriba al mínim en aquest termini, s’anul·larà la formació.
- Emplenar la fitxa d'avaluació  que s’enviarà per correu electrònic, i enviar-la en un termini màxim de 8 dies després d’haver fet la formació.

Les accions formatives es portaran a terme des de novembre de 2017 i fins juny de 2018.

Les entitats organitzadores compten amb un model de cartell amb la informació de les accions formatives assignades.

Compartiu aquest contingut