Promoció educativa

A partir del curs 2020-2021, el projecte Audiència Pública a les Noies i els Nois (creat l’any 1994 i després de 25 anys de recorregut) es transforma en el projecte Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent.
El programa Baobab pretén impulsar i reforçar projectes de lleure educatiu de base comunitària per donar resposta a les necessitats educatives detectades als barris d’acció prioritària del Pla de Barris.
Aquest projecte vol portar als centres educatius la reflexió sobre un fenomen complex i global com el turisme, que és part fonamental de la vida quotidiana a la nostra ciutat.
Biblioteca gestionada des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, especialitzada en ciències de l’educació i literatura infantil i juvenil que ofereix servei al professorat, centres educatius públics i concertats i al públic en general.  
El Camí escolar és un projecte educatiu, transversal, participatiu que pretén promoure i facilitar que els nens i les nenes vagin a l'escola a peu i de manera autònoma per contribuir a la mobilitat sostenible.
El Consell d'Innovació Pedagògica, impulsat per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, aplega actualment 185 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives per a escolars.
EscoLab obre la porta dels laboratoris i centres de recerca més capdavanters del país i ofereix a l'alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius l’oportunitat de dialogar amb els investigadors que treballen en l’avenç de la societat.
El Menja Llibres és un projecte que cerca el desenvolupament del gust per la lectura en infants en les seves etapes inicials d’aprenentatge.
La Mostra de Recerca Jove de Barcelona vol donar a conèixer els treballs de recerca de 2n de batxillerat més reeixits, com un exemple de la tasca que estan fent els centres educatius.
Patis d’escoles públiques de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Petits talents científics és un programa que vol fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències de l’alumnat d’educació infantil i primària. 
El Planetari Municipal de Barcelona és un dels més antics d'Espanya i el primer que va oferir activitats educatives per als centres escolars. El Planetari té com a objectiu oferir recursos per facilitar el coneixement de l'univers i l'estudi de l'astronomia.
A través de l'aplicatiu web del Programa d'Activitats Escolars (PAE) es recull l'oferta educativa que les entitats ciutadanes membres del CCP fan als centres educatius.
La Setmana Mundial del Cervell és una iniciativa que va sorgir dels propis investigadors i que és seguida a més de 80 països. El programa inclou nombroses activitats aptes per a totes les edats (xerrades, tallers, visites i una neuro-desconferència).
Tot Dansa és un projecte organitzat i promogut per Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Mercat de les Flors i Institut del Teatre.