Què ofereix l’escola de segones oportunitats?

— L’oportunitat que cada jove construeixi, amb el suport d’un tutor de referència, el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos.

— El disseny de currículums en els quals la formació i el seguiment de cada noi o noia participant estigui integrat i articulat amb l’entorn.

— Itineraris formatius flexibles, amb un període màxim de 2 anys, que ajudi a garantir un bon aprenentatge amb un sistema d'acreditacions que faciliti el trànsit pels diferents nivells educatius i/o la inserció laboral.

— Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.

Compartiu aquest contingut