XV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona - Barcelona millora el seu paisatge. Mesures per a la protecció del paisatge urbà (2009-2010)

Compartiu aquest contingut