Catàleg de programes, projectes i serveis

  • Mecanismos para facilitar de forma equitativa el acceso a la educación de aquellas personas en situación de vulnerabilidad

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

  • Mecanismos para facilitar de forma equitativa el acceso a la educación de aquellas personas en situación de vulnerabilidad