Com evitar el sobreendeutament

El problema del sobreendeutament sol manifestar-se quan una persona o família fa un temps que no pot pagar els seus deutes. Fet que provoca gran estrès i angoixa personal i familiar. No obstant això, el sobreendeutament sorgeix abans.

Així doncs, què és el sobreendeutament i com sorgeix?

El sobreendeutament es dóna quan la totalitat de les quotes dels deutes contractats i altres obligacions de pagament, supera la teva capacitat de pagament. És a dir, quan t’has compromès a pagar més del que realment pots afrontar. I, per tant, el sobreendeutament sorgeix, en el mateix moment d’endeutar-te.

Com evitar-lo?

La millor forma d’evitar el sobreendeutament és seguir algunes recomanacions abans de comprometre’s a nous pagaments:

  • Realitza una planificació detallada de tot el teu pressupost personal (tots els ingressos i despeses).
  • Analitza i reflexiona sobre quina és la teva capacitat de pagament real a curt i llarg termini, tenint en compte totes les despeses que tens en l’actualitat i les que tens previstes per al futur.
  • Segueix els percentatges recomanats d’endeutament. La quota de la hipoteca del teu habitatge no hauria de superar el 30% dels teus ingressos.
    Recomanació que també es pot seguir en cas de pagar un lloguer que, tot i no ser un deute, serà una de les obligacions de pagament més importants que tindràs.
  • El total de les quotes dels teus deutes mai no haurien de superar el 40% dels teus ingressos (tenint en compte el 30% per habitatge). Si no estàs pagant una vivenda, no hauries de passar del 10%.
  • A l’hora d’estudiar la possibilitat de contractar un nou préstec o crèdit no només has de tenir present els pagaments de deutes actuals, sinó tot el conjunt de les teves despeses i obligacions de pagaments adquirits.
  • Per planificar i analitzar totes les teves despeses un bon exercici és mensualitzar els pagaments que fas anualment, com algunes assegurances o impostos, o cada certs mesos, com els subministraments. Així sabràs realment què suposen cada mes.
  • Posa molta atenció als crèdits “ràpids i fàcils”. Mira la lletra petita. Sempre calcula el cost total i no et fixis només en la quota. Pensa si realment necessites allò que vols adquirir i si és el moment adequat. No compris només perquè et financien el pagament.
  • Finalment, una altra cosa que hauries de fer sempre abans de comprometre amb una nova quota periòdica és analitzar com la pagaràs. És a dir, què deixaràs de fer que feies fins ara per assumir aquest nou pagament?. I veure si realment és viable.
Scroll to Top