Mòdul 0

0. Pots millorar la gestió de la teva economia persona i familiar

Els diners et controlen a tu quan tu no controles els teus diners.

0.1 Per què és necessari aquest curs?

 • En una majoria de llars es produeixen grans tensions econòmiques per la precarietat dels ingressos i per l’augment continuat del preu de despeses fonamentals com l’habitatge, els subministraments, el transport i molts articles bàsics.
 • Vivim en una societat que exerceix una gran pressió per estimular-nos a consumir més enllà de les nostres necessitats i també de les nostres possibilitats. Molts casos d’excés d’endeutament es generen per aquest motiu.
 • L’educació econòmica és molt escassa. No està plenament incorporada al currículum escolar i els programes de formació existents estan gestionats majoritàriament pel sector bancari i financer i tenen una escàs impacte en la població. Almenys un 70% de les persones admeten que haurien pres decisions més responsables amb els seus diners si haguessin rebut més formació sobre economia i finances.
Per tant, vivim en un context d’importants tensions econòmiques a les llars barcelonines, i en la majoria de casos no disposem dels coneixements, les eines i el suport que ens permetrien gestionar adequadament aquesta situació ni prendre les millors decisions per superar-la.
L’efecte psicològic de les dificultats econòmiques:
Els problemes econòmics són una de les principals causes d’ansietat i estrès en les persones. Està demostrat que això disminueix la nostra capacitat de trobar solucions, afectant negativament a les nostres relacions personals i familiars, i dificultant el nostre desenvolupament personal i laboral.

0.2 Com et pot ajudar aquest curs?

L’educació econòmica és una eina que et pot ajudar a millorar la gestió de la teva economia personal i familiar:
 • Millorant la teva comprensió de conceptes econòmics i financers bàsics.
 • Desenvolupant capacitats i confiança per esdevenir més conscient dels riscos i oportunitats.
 • Prenent decisions informades.
 • Sabent on anar a buscar ajut.
 • Emprenent accions efectives per millorar el teu benestar i seguretat.
Per aconseguir-ho, en el present curs et proposem els objectius següents:
 • Fer un pressupost per poder reflexionar i prendre decisions.
 • Marcar-te objectius d’ingressos.
 • Aprendre a prioritzar despeses.
 • Establir objectius d’estalvi.
 • Evitar el sobreendeutament.
 • Pensar en el futur.
 • Assolir un autoconeixement sobre com gestiones la teva economia.
Cadascun d’aquests objectius els posaràs en pràctica per mitjà d’exercicis senzills que et permetran reflexionar, desenvolupar un esperit crític i finalment mantenir criteris personals en la gestió de la teva economia.
 • IDEA
Aquest curs t’ajudarà a millorar la gestió de la teva economia personal i familiar, per mitjà de la incorporació de nous hàbits que poden tenir un efecte important sobre la teva situació econòmica i el teu benestar.
 • Avalua la gestió que fas de la teva economia

Scroll to Top