La importància de l’estalvi

L’estalvi és aquella part dels ingressos que no gastem i guardem per a més endavant. Però una majoria de persones acostumen a gastar tot allò que ingressen, i existeix la creença generalitzada de que només es pot estalviar amb un increment d’ingressos. Però, tot i que el nivell d’ingressos és important, per aconseguir estalviar el més important és crear l’hàbit.

Per què estalviar?

L’estalvi dóna tranquil·litat, seguretat i una major independència econòmica.

Per exemple, tenir un fons d’emergència amb el que fer front a imprevistos o afrontar una caiguda d’ingressos ajuda a reduir les preocupacions econòmiques i a millorar el benestar personal.

Gràcies a l’estalvi tindràs més possibilitats de complir els teus objectius de futur, de fer front a despeses imprevistes i d’evitar un excés de deute.

Com estalviar?

Per estalviar és molt important començar i ser constant. És millor estalviar una mica que no estalviar. Seguir les següents passes i hàbits ens ajudarà:

  • Fixar objectius d’estalvi realistes i periòdics. Millor estalviar una mica cada mes que no deixar-ho per més endavant (“ja estalviaré quan cobri la paga extra”).
  • Establir l’objectiu d’estalvi com si fos una despesa i obligar-nos a complir-lo.
  • Tenir metes concretes (l’entrada per a un habitatge, l’obertura d’un negoci, el viatge somiat, un regal als/les fills/es o néts/es, etc), pot ajudar a no defallir.
  • Planificar i analitzar les despeses, així com evitar les compres compulsives.
  • Realitzar un pressupost personal i/o familiar per planificar tots els ingressos i les despeses, ser rigorós en el seu compliment i revisar-lo periòdicament.
Scroll to Top