T’estàs plantejant estudiar formació professional i necessites orientació?

Moltes persones joves, quan estan acabant l’educació secundària obligatòria han de decidir entre seguir estudiant o incorporar-se al món laboral.

Seguir a l’escola després de l’ESO augmenta les possibilitats de trobar una feina en el futur. En aquest sentit, la formació professional pot ser una molt bona opció per aquelles persones que volen especialitzar-se en una professió i disposar d’una titulació oficial, sense haver de passar per la universitat (de moment, perquè les portes de la universitat no estan tancades als estudiants de formació professional que s’hi vulguin incorporar més endavant en funció de la seva especialitat).

Amb l’objectiu de donar a conèixer el món de la formació professional, el Consorci d’Educació de Barcelona ha creat una oficina d’orientació en formació professional on les persones interessades podran adreçar-se per realitzar qualsevol gestió relacionada amb la formació professional i la resta d’estudis postobligatoris.  

Aquesta oficina servirà per garantir la continuïtat dels i de les estudiants entre els 16 i els 18 anys. Concretament, s’hi podrà adreçar tothom que vulgui accedir a:

  • Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS).
  • Ensenyaments artístics i esportius.
  • Formació professional (FP) de grau bàsic.
  • Formació professional adreçada a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
  • Programes de formació i inserció (PFI).
  • Formació ocupacional per a persones a l’atur que vulguin millorar l’ocupabilitat i la formació continuada per a treballadors en actiu.
  • Batxillerats (professionalitzadors i especialitzats).
  • Escoles d’adults, on es realitzen els cursos per accedir a les proves d’accés als CFGM i CFGS.

L’obtenció de qualsevol d’aquestes titulacions millora les possibilitats d’inserció laboral, així com les competències personals i professionals, ja que els estudis de formació professional s’han de veure com una opció atractiva, accessible i d’alta qualitat que facilitarà una formació innovadora, flexible y propera a la realitat social i laboral.

Scroll to Top