Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Per mi és un gran honor ser regidor del Districte de l'Eixample, del qual sóc veí del barri de la Sagrada Família.

Les nostres prioritats per als propers anys són la recuperació de l'espai públic, la reducció de la contaminació, que al nostre districte té índexs molt elevats, la millora de la mobilitat, la defensa del dret a l'habitatge.

Tenim davant nostre reptes tan importants com la recuperació per a la ciutat del centre penitenciari La Model, els usos definitius del qual s'estan consensuant entre l'Ajuntament i un grup impulsor format per entitats de l'Esquerra de l'Eixample, i l'estrena a la primavera de l'esperat Mercat de Sant Antoni. El nou Mercat va lligat amb un altre projecte no menys important, la superilla de Sant Antoni, consensuada des d'un procés participatiu amb el veïnat i el comerç. Un nou espai verd que donarà més espai al vianant respecte al vehicle rodat, ajudarà a rebaixar la pol·lució als nostres carrers i servirà de model per altres eixos verds que s'estan projectant al districte, com la superilla de Germanetes o la pacificació del carrer Girona.

Una qüestió central per aquest equip municipal, malgrat les limitacions de les competències municipals, és la garantia del dret a l'habitatge en una ciutat que viu amb preocupació l'augment de la gentrificació als barris més cèntrics, i l'increment dels preus dels lloguers que aquesta comporta. És per això que estem impulsant un ampli ventall de mesures. Per començar, en aquest mandat construirem 35 habitatges de protecció social al solar de Germanetes i 150 pisos més de titularitat pública al de l'antiga presó Model.

D'altra banda, durant els propers anys hem de reduir el dèficit històric que té el nostre districte en matèria d'equipaments públics de proximitat, en especial en matèria de gent gran i d'educació. I també cal incrementar i millorar la xarxa de carrils bici, com ja s'ha fet amb la reforma del carril bici de la Gran Via, per facilitar una mobilitat més amable.

És molta la feina per fer. Però plegats, estic convençut que serem capaços de fer un Eixample més habitable, amable i sostenible!

Gerardo Pisarello Prados

Regidor del Districte de l'Eixample