Els Casals Infantils del Districte de l’Eixample s’omplen de jocs i joguines perquè les famílies amb infants de 0 a 12 anys disposin d’un espai on poder compartir una estona de joc, tot descobrint i experimentant les últimes novetats lúdiques i educatives del mercat, així com els jocs més clàssics.

La Mostra vol promoure un consum crític i responsable de jocs i joguines amb l’assessorament de professionals, especialment indicat en el període nadalenc, així com transmetre la igualtat de gènere. Els espais lúdics i d’activitat estan distribuïts per grups d’edat atenent a les necessitats dels infants i les seves famílies i a la tipologia dels jocs: psicomotricitat, construcció, jocs de taula, espai multimèdia.

Casal infantil Cotxeres Borrell

El Casal Infantil Cotxeres Borrell ha organtizat tres activitats complementàries: un laboratori de llum, un taller de robòtica Lego i l'spectacle de jocs de màgia Il·lusiona't.

Casal infantil Urgell

El Casal ha programat sis activitats complementàries, entre elles un taller per crear un hotel d'insectes, el joc de psicomotricitat La Pilotada i el joc de construcció Zometool.

Casal infantil Sagrada Família

A més de descobrir les últimes novetats lúdiques i educatives del mercat, els infants que s'apuntin al Casal Infantil Sagrada Família podran aprendre a dissenyar una cúpula tridimensional, coets o peces de fusta.

Casal infantil Fort Pienc

El Juga i Tria del Casal Infantil Fort Pienc acull també una exposició de joguines Clicks Playmobil, el programa Renova les teves joguines i una desena de tallers per fer en família.

Et pot interesar

  • Cal escollir un joc/joguina adequat al moment maduratiu de l’infant, així facilitarem que el seu ús sigui correcte, divertit, educatiu i evitarem possibles riscos pel que fa a la seva seguretat física.
  • A l’hora de triar una joguina hem de tenir present el factor socialitzador del joc i, per tant, tendir a la compra de joguines que els permeten jugar amb altres nens i nenes.
  • La millor joguina no és la més cara sinó la que millor s’adapta a la personalitat, l’edat i el punt de maduresa de l’infant.
  • La joguina per si sola no assegura el joc. Per poder-ne gaudir cal el suport i la supervisió per part d’una persona adulta.
  • Tota activitat lúdica pot esdevenir educativa. Aquest aprenentatge és positiu a qualsevol edat.
  • Una joguina és segura quan compleix la normativa i informa eficaçment dels aspectes a tenir en compte per al seu ús, així com de les situacions de risc que es poden originar si s’utilitza inadequadament.
  • Com amb qualsevol altre objecte, cal llegir i seguir les instruccions abans de deixar la joguina en mans de l’infant.
  • Cal que verifiquem que a la joguina hi consta la informació que totes estan obligades a indicar a l’embolcall o etiqueta i que són: el nom del fabricant, la marca comercial, la marca CE, les característiques tècniques i funcionals i indicadors de seguretat.
  • La marca CE impresa a l’embalatge extern de la joguina pressuposa la qualitat d’aquesta i fa constar que ha estat sotmesa a les diferents proves físiques, químiques o mecàniques que garanteixen la seguretat del material en mans de l’infant.
  • Les joguines destinades a infants menors de 36 mesos han de ser de dimensions suficients per tal que no puguin empassar-se-les. Les que poden suposar algun risc han de portar la indicació: No és convenient per a menors de 3 anys.

Joguines per a infants de 0 a 3 anys
Durant els primers anys de vida, l’infant juga amb el seu propi cos i gaudeix amb l’exploració sensorial dels objectes. Necessita joguines manipulatives, de poques peces i grans, amb diferents tactes i colors, dúctils però resistents. Cap als dos anys comença el joc d’imitació: l’infant observa i imita les accions dels adults. També, a mesura que el nen o nena va gaudint d’un major desenvolupament de les seves facultats físiques, el joc motriu estimula la destresa, agilitat..

Joguines per a infants de 4 a 5 anys
Passats els tres anys, l’infant adopta un paper i assigna als objectes reals la funció que tindran en el joc. És el moment en el qual esdevé possible el joc simbòlic, ja que l’infant és capaç de fer la funció d’un altre personatge i de substituir l’acció real per una d’imaginària. El joc en grup és ja més espontani i dura més temps. El joc de construcció consisteix fonamentalment en apilar, sobreposar i encaixar peces sense reproduir un model concret i amb l’objectiu de que allò construït sigui una eina més per al seu joc. El joc psicomotriu creix en complexitat i precisió i s’inicia el joc d’expressió corporal i pre-esportiu.

Joguines per a infants de 6 a 8 anys
A mesura que la sociabilitat de l’infant es va estructurant, va esdevenint capaç de coordinar la seva acció amb la dels altres i els jocs de grup esdevenen, progressivament, més elaborats. L’infant evoluciona del joc simbòlic individual cap al joc simbòlic col·lectiu incorporant simulacions més complexes. Alhora, gràcies a una major maduresa pel que fa al domini del seu cos, passa de l’espontaneïtat a l’acció i l’actitud voluntària, i és capaç d’atenir-se a ordres i suggeriments, de començar a jugar amb unes regles concretes o normes preestablertes. Aquesta activitat lúdica li potencia la voluntat, la companyia i la responsabilitat. El joc de construcció (reproducció d’un model concret), el joc motriu (esportiu) i el joc de reflexió (de regles simples) creixen en dificultat i complexitat.

Joguines per a infants de 9 a 12 anys
Els amics i l’autoafirmació, tant motriu com de personalitat, comencen a ser objectius importants a l’hora de jugar. L’afecció a l’esport i als jocs de carrer permeten l’infant formar grups més o menys estables. En aquesta edat cal disminuir l’impuls competitiu de l’infant mitjançant l’atractiu de jocs d’estratègia que requereixen la col·laboració dels altres jugadors i on el resultat, guanyar o perdre, depèn de la sort, del seu enginy i de la cooperació entre companyes. El joc simbòlic tendeix a la representació acurada d’accions, situacions, personatges, esdevenint una activitat de dramatització. A aquesta edat també els interessen els elements d’investigació, la tecnologia, etc.