Adaptem el format de la Mostra per complir amb totes les mesures de seguretat i higiene

La Mostra de Jocs i Joguines s’ofereix als quatre casals infantils del Districte de l’Eixample durant les festes nadalenques com a oportunitat per informar i ajudar als infants de 0 a 12 anys i les seves famílies a crear una selecció conscient de joguines envers les properes dates. Té com a finalitat principal promoure un consum crític i responsable de jocs i joguines amb l’assessorament de les professionals, especialment indicat en el període nadalenc, així com transmetre la igualtat de gènere. Aquest any, degut a la situació sanitària excepcional que estem vivint, l’activitat de la mostra ha adaptat el seu format habitual per tal de complir amb totes les mesures de seguretat i higiene. Excepcionalment, aquesta edició de la Mostra serà gratuïta. La cabuda dels espais és limitada. És obligatòria una inscripció prèvia, amb compromís d’assistència per a cada sessió (inici de les inscripcions el dia 9 de desembre al mateix equipament). Totes les activitats compleixen amb les condicions d’higiene i seguretat dictades per les autoritats sanitàries. Els infants a partir dels 6 anys i les persones acompanyants hauran de portar mascareta durant tota l’activitat. El tutor o tutora haurà de signar una declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19.

Tallers i jocs als casals infantils

Les activitats per a famílies amb infants de 0 a 3 anys es fan de 16.30 a 18.30 h. Només està permès un acompanyant per infant. Les activitats per a infants de 4 a 12 anys, sense acompanyant, es fan de 10.30 a 13.00 h.

Casal infantil Cotxeres Borrell

Laboratori de llum, obrador de sorra, tallers de paper i de colors! El Casal Infantil Cotxeres Borrell ha organtizat set activitats complementàries per als més petits i nou per als infants de 4 a 12 anys.

Casal infantil Urgell

El Casal ha programat set activitats complementàries per a infants de 0 a 3 anys i nou més per a la canalla entre 4 i 12 anys. Piscina de boles, llum negra i joc lliure, experimentació amb materials naturals, circuit sensorial, creació de mini mons...

Casal infantil Sagrada Família

A més de descobrir les últimes novetats lúdiques i educatives del mercat, els infants que s'apuntin al Casal Infantil Sagrada Família podran fer jocs sensorials, taller de psicomotricitat, construccions, tallers amb Playmobil, jocs gegants, tallers de circ i de màgia i molt més.

Casal infantil Fort Pienc

El Juga i Tria del Casal Infantil Fort Pienc acull tallers de psicomotricitat, instruments i música, joc heurístic, sorra màgica, jocs de moviment i construcció, jocs de taula i tecnològics, com de creació en stop motion. Fins a 16 activitats en família!

Et pot interesar

  • Cal escollir un joc/joguina adequat al moment maduratiu de l’infant, així facilitarem que el seu ús sigui correcte, divertit, educatiu i evitarem possibles riscos pel que fa a la seva seguretat física.
  • A l’hora de triar una joguina hem de tenir present el factor socialitzador del joc i, per tant, tendir a la compra de joguines que els permeten jugar amb altres nens i nenes.
  • La millor joguina no és la més cara sinó la que millor s’adapta a la personalitat, l’edat i el punt de maduresa de l’infant.
  • La joguina per si sola no assegura el joc. Per poder-ne gaudir cal el suport i la supervisió per part d’una persona adulta.
  • Tota activitat lúdica pot esdevenir educativa. Aquest aprenentatge és positiu a qualsevol edat.
  • Una joguina és segura quan compleix la normativa i informa eficaçment dels aspectes a tenir en compte per al seu ús, així com de les situacions de risc que es poden originar si s’utilitza inadequadament.
  • Com amb qualsevol altre objecte, cal llegir i seguir les instruccions abans de deixar la joguina en mans de l’infant.
  • Cal que verifiquem que a la joguina hi consta la informació que totes estan obligades a indicar a l’embolcall o etiqueta i que són: el nom del fabricant, la marca comercial, la marca CE, les característiques tècniques i funcionals i indicadors de seguretat.
  • La marca CE impresa a l’embalatge extern de la joguina pressuposa la qualitat d’aquesta i fa constar que ha estat sotmesa a les diferents proves físiques, químiques o mecàniques que garanteixen la seguretat del material en mans de l’infant.
  • Les joguines destinades a infants menors de 36 mesos han de ser de dimensions suficients per tal que no puguin empassar-se-les. Les que poden suposar algun risc han de portar la indicació: No és convenient per a menors de 3 anys.

Joguines per a infants de 0 a 3 anys
Durant els primers anys de vida, l’infant juga amb el seu propi cos i gaudeix amb l’exploració sensorial dels objectes. Necessita joguines manipulatives, de poques peces i grans, amb diferents tactes i colors, dúctils però resistents. Cap als dos anys comença el joc d’imitació: l’infant observa i imita les accions dels adults. També, a mesura que el nen o nena va gaudint d’un major desenvolupament de les seves facultats físiques, el joc motriu estimula la destresa, agilitat..

Joguines per a infants de 4 a 5 anys
Passats els tres anys, l’infant adopta un paper i assigna als objectes reals la funció que tindran en el joc. És el moment en el qual esdevé possible el joc simbòlic, ja que l’infant és capaç de fer la funció d’un altre personatge i de substituir l’acció real per una d’imaginària. El joc en grup és ja més espontani i dura més temps. El joc de construcció consisteix fonamentalment en apilar, sobreposar i encaixar peces sense reproduir un model concret i amb l’objectiu de que allò construït sigui una eina més per al seu joc. El joc psicomotriu creix en complexitat i precisió i s’inicia el joc d’expressió corporal i pre-esportiu.

Joguines per a infants de 6 a 8 anys
A mesura que la sociabilitat de l’infant es va estructurant, va esdevenint capaç de coordinar la seva acció amb la dels altres i els jocs de grup esdevenen, progressivament, més elaborats. L’infant evoluciona del joc simbòlic individual cap al joc simbòlic col·lectiu incorporant simulacions més complexes. Alhora, gràcies a una major maduresa pel que fa al domini del seu cos, passa de l’espontaneïtat a l’acció i l’actitud voluntària, i és capaç d’atenir-se a ordres i suggeriments, de començar a jugar amb unes regles concretes o normes preestablertes. Aquesta activitat lúdica li potencia la voluntat, la companyia i la responsabilitat. El joc de construcció (reproducció d’un model concret), el joc motriu (esportiu) i el joc de reflexió (de regles simples) creixen en dificultat i complexitat.

Joguines per a infants de 9 a 12 anys
Els amics i l’autoafirmació, tant motriu com de personalitat, comencen a ser objectius importants a l’hora de jugar. L’afecció a l’esport i als jocs de carrer permeten l’infant formar grups més o menys estables. En aquesta edat cal disminuir l’impuls competitiu de l’infant mitjançant l’atractiu de jocs d’estratègia que requereixen la col·laboració dels altres jugadors i on el resultat, guanyar o perdre, depèn de la sort, del seu enginy i de la cooperació entre companyes. El joc simbòlic tendeix a la representació acurada d’accions, situacions, personatges, esdevenint una activitat de dramatització. A aquesta edat també els interessen els elements d’investigació, la tecnologia, etc.