Premi Barcelona Innovació Educativa a l'institut Viladomat | L'Eixample

Premi Barcelona Innovació Educativa a l'institut Viladomat

15/05/2018 - 14:33 h

Educació. Guardonat l'institut Viladomat per la seva capacitat de gestionar els grups educatius de forma innovadora i la implicació de les famílies com a membres actius de la comunitat educativa.

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’una iniciativa impulsada des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, ha reconegut un total de 16 projectes amb els I Premis de Reconeixement Barcelona Innovació Educativa. El premi al districte de l'Eixample s'ha atorgat a l'institut Viladomat per la seva capacitat de gestionar els grups educatius de forma innovadora i la implicació de les famílies com a membres actius de la comunitat educativa.

Durant l’acte de lliurament al Saló de Cent, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha

remarcat que “aquests premis neixen des de la convicció que cal reconèixer la tasca quotidiana que es fa des de molts àmbits en aquesta ciutat, volem que sigui una empenta al treball que a vegades sembla invisible. Quan parlem d’innovació, no ho fem des de la perspectiva dels que ho fan molt bé en competència amb els altres, sinó dels que generen pràctiques que puguin ser exemple per als altres i que proporcionen eines que reforcen la cohesió social”.

En les darreres dècades, aquest esperit innovador s’ha concretat i traduït a la pràctica en el desenvolupament de la ciutat educadora, en què estan inspirats aquests premis.

Ara, per primer cop, el consistori crea el Premi Barcelona Innovació Educativa, on mitjançant un Jurat presidit per la Presidenta de l’Institut Municipal d’Educació, s’han reconegut iniciatives que comportin una millora de la pràctica educativa i que contribueixin a promoure les oportunitats educatives i la inclusió social, establint dues modalitats en funció del seu àmbit sectorial (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Formació Professional, Educació al llarg de la vida, Lleure Educatiu) i territorial (un per cada districte de la ciutat).

S’ha reconegut un projecte innovador a cada districte, a més dels següent projectes en l’àmbit de Ciutat:

  • Educació Infantil: EBM Llar d’infants: Projectes en comunitat: Tenim cura.
  • Educació primària: Escola La Maquinista: Habitem el pati, habitem la ciutat.
  • Educació secundària: Parc científic de Barcelona: Batx2lab. Del Batxillerat al laboratori.
  • Formació professional: IES Rambla Prim: Projecte transformador del centre.
  • Educació al llarg de la vida: La Troca, Escola Comunitària de Formació Permanent: Escola comunitària de formació permanent.
  • Lleure educatiu: Associació Sociocultural La Formiga: Llengua i lleure educatiu per a joves nouvingut.