8.409 infants inicien el curs a les 101 escoles bressol municipals

10/09/2019 - 16:08 h

Educació. A l'Eixample hi ha 810 places repartides en 9 escoles bressol.

Els infants matriculats en les EBM de Barcelona suposen el 21,2% del total d’infants entre 0 i 3 anys empadronats a la ciutat. A l'Eixample hi ha 810 places repartides en 9 escoles bressol.

La xarxa d’escoles bressol municipals gestionada per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de l’Ajuntament de Barcelona arrenca el curs el proper dijous 12 de setembre. La xarxa compta en total amb 101 centres arreu de la ciutat i aquest curs disposarà d’una oferta de 8.409 places per a nadons i infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

A l’Eixample l’oferta és de 810 places repartides entre 9 centres. A diferència d’altres districtes on s’ha arribat a cobrir més del 70% de la demanda, com a Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella, el districte continua tenint dèficit de places i només s’ha cobert el 38,8% de les places públiques que havien demanat les famílies. Actualment s’està construint una nova escola bressol al barri de l’Esquerra de l’Eixample, a l’espai Germanetes, que ajudarà a reduir el proper curs aquesta distància entre l’oferta i la demanda.

Escoles bressol municipals inclusives i integradores

Aquest curs és el tercer en què s’aplica el sistema de tarifació social a les EBM, el qual ha revertit en un increment de la demanda del servei per part de les famílies amb una renda inferior a l’indicador de la renda de suficiència.

Properament s’iniciarà una avaluació de l’impacte de la reforma tarifària sobre la demanda del servei i la composició de l’alumnat de les EBM.

Així mateix, continua la tendència dels últims cursos d’augment de la matriculació d’infants amb necessitats educatives especials. En aquest inici de curs, en són un total de 180 (un 2,1% del total d’alumnes), la xifra més alta assolida fins a la data.