Nou carril bici al carrer Mallorca entre Sicília i Cartagena

10/09/2019 - 14:49 h

Infraestructures. S'inicien les obres d' implantació d'un nou carril bici unidireccional al carrer de Mallorca entre els carrers d'Independència i Sicília.

Ja s'ha col·locat la senyalització excepcional per obres als xamfrans i es retirà quan s'implanti definitivament el carril bici.

Es preveu la redistribució dels carrils de circulació del carrer Mallorca -entre les cruïlles de Dos de Maig i Sicília- eliminant el carril de circulació del costat mar en favor d’un carril bici entre Sicília i Cartagena i un cordó de serveis entre Cartagena i Dos de Maig.

Es redistribuiran els carrils d’aquestes 7 illes de l’Eixample amb microfresat de les línies actuals. També es realitzaran treballs de redistribució dels serveis en algunes cruïlles, pintat de catifes vermelles, agulles, senyalització vertical i separadors.

El Districte de l’Eixample ha licitat també l’ampliació de tres xamfrans i caldrà que el projecte del carril bici contempli aquestes modificacions. Es tracta dels dos xamfrans del costat Llobregat del carrer de Sardenya i del xamfrà mar – Besòs de Marina.

La redistribució de carrils es farà els dies 14 i 15 de setembre, mantenint com a mínim dos carrils de circulació.