Obres de modificació del carril bici a la cruïlla av Diagonal - Marina

25/05/2018 - 13:58 h

Infraestructures. Per obres de millora del carril bici a la cruïlla av Diagonal - Marina es desvia la circulació de bicicletes a partir de dilluns 28 de maig pels carrils bici de Consell de Cent i Diputació.

Aquesta actuació consisteix en la modificació del carril bici de l'avinguda de la  Diagonal en el seu encreuament amb el carrer de Marina per millora la seguretat viària de bicicletes i vianants en aquest punt.

Actualment el carril puja a la vorera i crea un conflicte amb els vianants a
la cantonada mar / Llobregat. L’actuació consisteix en retallar la orelleta vorera de Diagonal i la illeta central del carrer Marina, per col·locar el carril bici en calçada i rectilini.

Això obliga a moure diferents semàfors de la seva ubicació actual. També caldrà retirar una palmera i executar un nou gual a Diagonal.

Durant els treballs caldrà tallar el carril bici, desviant-lo per Sardenya – Consell de Cent – av Diagonal en sentit Besòs, i per Padilla – Diputació – Sicília – av Diagonal en sentit Llobregat.

A Diagonal s’ocuparà el carril dret mantenint dos carrils de circulació. A Marina es mantindrà un carril a la calçada Llobregat, i dos carrils de 3m i 2,80m a la calçada Besòs, redistribuint els
carrils amb cinta groga.

Es preveu que la nova configuració del carril bici entri en servei a inicis del mes de juliol.