Reparació del paviment a les places Francesc Macià i Cinc d'Oros

17/06/2019 - 16:17 h

Obres. Amb motiu dels Worlds Rollers Games que es faran a diferents punts de Barcelona del 4 al 14 de juliol, s'ha programat la reparació del paviment de les corones interiors de les places Francesc Macià i Cinc d'Oros el proper 30 de juny.

Amb motiu dels Worlds Rollers Games que es faran a diferents punts de Barcelona del 4 al 14 de juliol, s'ha programat la reparació del paviment de les corones interiors de les places Francesc Macià i Cinc d'Oros el proper 30 de juny.

A la plaça Francesc Macià es tallarà el lateral muntanya de l’avinguda Diagonal, sentit Llobregat, a la altura del c. Casanova, desviant tota la circulació per aquest carrer i també es col·locarà un tall de circulació del lateral a la altura del c. Calvet, obligant als vehicles a circular pel tronc central de l’av. Diagonal.

Al tronc central es realitzarà una restricció de carrils de 3 a 1 mantenint el carril lent, es retiraran les motos del costat muntanya – Besòs de la plaça i es reubicaran els contenidors. La parada del bus turístic existent entre les dues calçades de l’av. Josep Tarradellas es reubicarà al c. Comte d’Urgell a la reserva de Cos Consular.

Obres al Cinc d’Oros

La reparació de paviment de la calçada muntanya sentit Llobregat de la plaça Cinc d’Oros afectarà els dos carrils de la corona interior. Els treballs es faran mantenint el carril bus com a carril de circulació, el carril bici, i el carril que ve del lateral muntanya de l’av. Diagonal. La restricció es farà de 3 a 1 carril des del c. Pau Claris, mantenint la parada de bus existent en aquest tram.

Al pg. de Gràcia es restringirà de 4 a 2 carrils cap al costat Besòs de la calçada, permetent el gir a l’av. Diagonal i mantenint la fase semafòrica pròpia del bus sentit muntanya.