Resolució Definitiva de Subvencions 2019

17/07/2019 - 10:57 h

Subvencions. Publicada la resolució d’atorgament i denegació definitiva de subvencions per a l’any 2019.

Us informem que, amb data 17 de juliol, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2019.

En aquest sentit, pel que fa a les sol·licituds de subvencions dels àmbits temàtics de Drets de Ciutadania i d’Afers Religiosos, a partir de la pàgina 33 de la Resolució trobareu:

  • Annex 1: Resposta a les al·legacions presentades (pàgina 34 en endavant)
  • Annex 2: Subvencions atorgades definitivament (pàgina 37 en endavant)
  • Annexos 3 i 4: Subvencions denegades definitivament (pàgina 57 en endavant)

El termini de presentació d’al·legacions i de la documentació administrativa requerida és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució, essent l’últim dia el proper dimecres 31 de juliol.

Així mateix, us recordem que la Resolució provisional publicada el passat 20 de maig tenia caràcter definitiu per a aquells projectes aprovats sense cap requeriment i, per tant, aquests no apareixeran en la resolució definitiva.