Un model de ciutat justa, sostenible, digital i global

15/07/2020 - 17:28 h

Ajuntament. El pla “Barcelona, ciutat global” vol reforçar el rol de la ciutat al món.

Per reforçar l’acció i la posició de la ciutat en l’actual context de crisi socioeconòmica generada per la covid-19, el consistori impulsa el primer pla director de relacions internacionals “Barcelona, ciutat global” per als pròxims tres anys.

El pla “Barcelona, ciutat global” planteja un model de relacions internacionals per fer avançar la ciutat com a actor global, reforçar la prestació de serveis municipals i situar Barcelona i la seva ciutadania al món com a ciutat d’oportunitats i drets. S’estructura entorn de 5 objectius que articulen 24 línies de treball. Són els següents:

  1. Projectar les polítiques municipals: difondre les polítiques i les bones pràctiques implementades a la ciutat als organismes internacionals
  2. Situar la ciutat com un hub científic i tecnològic: defensar els valors d’una ciutat digital centrada en les persones, amb un humanisme tecnològic, i articular estratègies conjuntes amb altres ciutats europees i d’arreu del món.
  3. Defensar els drets, el feminisme i la diversitat: ressituar els drets humans i la igualtat com a marc per als debats internacionals.
  4. Afavorir la transició ecològica justa: promoure en l’àmbit internacional el model de transició justa de Barcelona, i també impulsar la vinculació amb les polítiques europees que permetin aconseguir recursos dels fons climàtics europeus.
  5. Fomentar la participació de les ciutats a escala internacional: impulsar les xarxes de ciutats per tenir veu pròpia i ser un altaveu de les necessitats i les oportunitats que les ciutats ofereixen en el context global actual.