Trini Capdevila i Burniol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Presidenta