Trini Capdevila i Burniol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Presidenta

Presidenta del Districte de l'Eixample
Regidora del Consell Municipal
Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora adscrita al Districte de Sant Martí