Esteu aquí

Coneix els teus drets i defensa’ls

Les eleccions al Consell Rector de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMPD) garanteixen
els drets de les persones amb discapacitat.

Dret a vot i participació

L’article 29 de la Convenció sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat diu que les persones
amb discapacitat tenen dret a participar en la política
i en la vida pública.

Per això, en aquestes eleccions l’IMPD garanteix que:

 • Totes les persones amb discapacitat de Barcelona puguin votar.
 • Els procediments, els espais i els materials de les eleccions
  siguin accessibles.
 • El vot sigui secret, lliure i conscient. La persona que ajuda
  o assisteix al vot ho faci amb respecte i garantint l’autonomia
  i la confidencialitat de la persona que vota.
 • Qualsevol persona amb discapacitat que ho vulgui, pugui ser candidata.

Totes les persones amb discapacitat tenen dret a votar,
i ho han de poder fer amb els suports que necessitin.
Així ho diu la Llei orgànica del règim electoral general de l’any 2018.

Llibertat d’expressió i opinió

L’article 21 de la Convenció sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat diu que les persones
amb discapacitat tenen dret a opinar amb llibertat.
Per poder-ho fer han de tenir informació clara i accessible.

Per això, l’IMPD:

 • Crea aquest web accessible i en lectura fàcil.
 • Ofereix informació en PDF accessible, en format audiovisual subtitulat
  i en llengua de signes.

Accessibilitat i inclusió

L’article 9 de la Convenció sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat diu que l’accessibilitat és:
“l’accés de les persones amb discapacitat,
en igualtat de condicions amb les altres, a l’entorn físic,
el transport, la informació i les comunicacions.
També a la tecnologia, serveis i instal·lacions
públiques o privades, a la ciutat o a les zones rurals”.

Per garantir aquest dret, cal:

 • Reconèixer la diferència i la diversitat.
 • Valorar per igual totes les diferències.
 • Tractar tothom amb igualtat, sense discriminació.
 • Que les persones amb discapacitat participin en tots els àmbits
  de la vida econòmica, social, política i de relacions.

L’accessibilitat i la inclusió són necessàries
perquè les persones amb discapacitat participin
en les eleccions al Consell Rector de l’IMPD.

Calendari de les eleccions

 1. 25 de gener
  Inici de presentació de candidatures
 2. 15 de març
  Final de presentació de candidatures
 3. 23 de març
  Inici d'inscripció al cens
 4. 1 de juny
  Inici de la votació per internet
 5. 17 de juny
  Inici de la votació presencial
 6. 19 de juny
  Final del període de votacions
 7. 21 de juny
  Resultats