Esteu aquí

Què és l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat?

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMPD)
és un organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació a:  ajuntament.barcelona.cat/accessible

Què fa l’IMPD?

Treballa a favor de les persones amb discapacitat:

 • Atén les seves necessitats
 • Garanteix els seus drets en igualtat de condicions
 • Promou la seva autonomia personal
 • Informa la ciutadana per incloure-les a la comunitat
 • Ofereix serveis
 • Desenvolupa projectes
 • Organitza activitats
 • Col·labora amb altres administracions, entitats del sector i les persones amb discapacitat.

Quins són els principis de l’IMPD?

 • Igualtat de drets
 • Vida independent
 • Accessibilitat
 • Recerca i coneixement
 • Participació
 • Transversalitat

Qui dirigeix l’IMPD?

Consell Rector

El Consell Rector de l’IMPD està format per:

 • 10 regidors o càrrecs de l’Ajuntament
 • 10 representants de les persones amb diversitat funcional
  de la ciutat de Barcelona.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva de l’IMPD està formada per:

 • 6 persones que escull l’Ajuntament
 • 6 persones dels representants de les persones
  amb diversitat funcional del Consell Rector

Quins serveis ofereix l’IMPD?

L’IMPD ofereix dos tipus de serveis:

 1. Serveis directes a la ciutadania i a les entitats:
 • Servei d’Atenció al Públic
 • Servei Municipal d’Assistència Personal
 • Equip d’Assessorament Laboral
 • Servei Públic de Transport Especial
 • Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç
  EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris
 • “Temps per a tu”, programa d’oci de qualitat
  per a persones amb discapacitat
 • Subvencions per a entitats que treballen la discapacitat
 • Servei Inclou Futur: per acompanyar i assessorar empreses,
  junt amb entitats del sector
 • Banc del Moviment: xarxa solidària de productes de suport,
  juntament amb entitats del sector
 1. Accions i projectes per promoure l’accessibilitat i la inclusió

Accions perquè les persones amb discapacitat
puguin accedir als entorns, als productes, a les informacions,
als serveis, als equipaments i als transports públics.

Aquestes accions tenen en compte l’accessibilitat física,
comunicativa i cognitiva.
Es duen a terme a tots els àmbits: feina, educació, habitatge,
transport, via pública, urbanisme, serveis socials, lleure, comerç,
turisme i cultura, entre d’altres.

L’objectiu és la inclusió de les persones amb discapacitat a la comunitat.

Calendari de les eleccions

 1. 25 de gener
  Inici de presentació de candidatures
 2. 15 de març
  Final de presentació de candidatures
 3. 23 de març
  Inici d'inscripció al cens
 4. 1 de juny
  Inici de la votació per internet
 5. 17 de juny
  Inici de la votació presencial
 6. 19 de juny
  Final del període de votacions
 7. 21 de juny
  Resultats