Consultes o modificacions del cens electoral

Els ciutadans inscrits al Padró municipal d'habitants de Barcelona poden consultar les dades per verificar que són correctes, rectificar-les si són errònies i incloure-les si no consten en el cens electoral de les properes eleccions municipals del dia 28 de maig de 2023.

Qui pot fer aquest tràmit

 • Els ciutadans de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de les eleccions, que estiguin empadronats a Barcelona amb data d’alta anterior al 31 de gener de 2023 i no es trobin privats del dret de sufragi actiu.
 • Els ciutadans d’Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Espanya, França, Irlanda, Letònia, Luxemburg, Països Baixos, Suècia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Grècia, Malta, Polònia, República Txeca, Àustria, Xipre, Eslovènia, Finlàndia, Hongria, Itàlia, Lituània, Portugal i Romania que compleixin els requisits següents:
  • Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
  • Haver fet la declaració d'intenció de vot dins del termini (darrer dia: 30 de gener de 2023).
  • No trobar-se privats del dret de sufragi actiu.
 • Els ciutadans nacionals d’un dels països següents amb acords de reciprocitat per a les eleccions municipals: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago que compleixin els requisits següents:
  • Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
  • No trobar-se privats del dret de sufragi actiu.
  • Haver sol·licitat la inclusió al cens electoral dins del termini (darrer dia: 15 de gener de 2023).
 • Qualsevol persona incapacitada legalment pot demanar exercir el dret a vot i fer les reclamacions oportunes per ella mateixa o mitjançant la persona que n’exerceixi la representació o tutoria legal.

Calendari

Del 10 al 17 d’abril Termini d'exposició i reclamació del cens electoral
Del 14 al 20 d’abril Resolució de les reclamacions per part de l'Oficina del Cens Electoral
21 d’abril Exposició de la resolució a l'Ajuntament
Cinc dies des de la notificació Recursos contra la resolució
Cinc dies des de la interposició de recurs Sentència i notificació
* Cal tenir en compte que les reclamacions de ciutadans espanyols i de la Unió Europea fetes fora del termini establert en període electoral tenen efecte per a les eleccions següents. Les reclamacions fetes fora del termini per ciutadans de països amb acords de reciprocitat són desestimades.

La consulta es pot fer:

per telèfon

010
o
931 537 010
Servei d'Informació municipal
o
si es truca des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

per internet

Cal disposar de certificat digital o d’altres sistemes personals d'identificació, com l'idCAT Mòbil (més informació) o Cl@ve (més informació)

en persona

 • A qualsevol oficina d'atenció ciutadana
 • Amb la documentació següent:
  • Persones amb nacionalitat espanyola: original del DNI, passaport o carnet de conduir.
  • Ciutadans de països de la Unió Europea, no espanyols: original del document d'identificació personal.
  • Ciutadans estrangers de països amb els quals s'han signat convenis de reciprocitat: targeta d'identificació d'estranger.
  • Nacionals de Noruega o d'Islàndia: targeta d'identificació d'estranger, document nacional d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Els ciutadans incapacitats legalment que vulguin fer al·legacions a la inclusió al cens electoral, a més de tot el que s’ha indicat anteriorment, han d’aportar:
  • Original i còpia del document d'identificació de la persona representant.
  • Còpia dels documents acreditatius de la representació (sentència judicial, apoderament, etc.).
 • Excepte el dia 28 de maig, data de la jornada electoral, per fer consultes o reclamacions a les oficines d’atenció ciutadana caldrà que concerteu cita prèvia accedint al tràmit.
 • Més informació sobre reclamacions, declaració de la intenció de vot i inclusió en el cens electoral del municipi de Barcelona