Què cal tenir en compte

Per anar a votar necessito...

Només l’original del document d’identificació personal: DNI, passaport, permís de conduir o NIE.

Els documents que m’identifiquen per votar són...
  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís de conduir (amb fotografia).
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea que en tinguin.
  • Targeta d'identitat, en el cas de nacionals de països amb els quals l'Estat espanyol hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.

Aquests documents poden ser emesos per l'Estat espanyol o pel país d'origen de l'elector, i n'han d'incloure la fotografia.

Els documents d’identificació han de ser originals?

Sí.

Puc votar si tinc el DNI, el passaport o el permís de conduir caducats?

Sí.

I si he perdut la targeta censal?

Podeu votar, ja que no cal portar-la per votar.

En cas que no hagi rebut la targeta censal...

Podeu comprovar si sou al cens electoral i consultar el col·legi electoral al qual heu d’anar a votar per telèfon, trucant al 010; presencialment, a qualsevol oficina d’atenció ciutadana, o per internet, mitjançant el web de tràmits.

Per mitjà d’aquest tràmit podeu consultar el col·legi electoral que us pertoca per exercir el dret de vot a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Les dades actuals del cens i col·legi electoral són les definitives un cop s’ha tancat el cens electoral.

Si he canviat de domicili a Barcelona, encara he de votar a l’adreça antiga?

El cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 28 de maig de 2023 serà el que es va tancar l’1 de febrer de 2023 que recull els moviments fins al 30 de gener de 2023 comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils. Les reclamacions estimades s’incorporaran a aquest cens.

Per tant, tots els ciutadans que van fer un canvi de domicili fins al 30 de gener (inclòs) votaran en el col·legi electoral que correspon a la seva adreça nova, però si el canvi de domicili es va fer el dia 31 de gener o en dates posteriors votaran en el col·legi electoral que correspon a la seva adreça antiga.

Per saber el col·legi electoral...

Podeu trucar al 010 o bé anar a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Telemàticament, es pot consultar a 010 o bé anar a qualsevol l’Espai Personal o al web de tràmits.

Si vull saber si he estat seleccionat com a membre d’una mesa electoral...

Podeu trucar al 010 o bé anar a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Telemàticament, es pot consultar a 010 o bé anar a qualsevol l’Espai Personal o al web de tràmits.

Per aconseguir el manual de membre de mesa electoral...

Si no heu rebut el manual, el podeu aconseguir per mitjà del web.

Si soc membre d’una mesa electoral i hi vull renunciar, com ho puc fer?

Truqueu al 010, o adreceu-vos a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Us informaran de la documentació que s’ha de presentar a la Junta Electoral quan expliqueu què us impedeix assistir a la mesa com a càrrec electoral.

Si no seré a Barcelona el dia de les eleccions, què he de fer?

Podeu sol·licitar el vot per correu, fins al 18 de maig, omplint la sol·licitud a qualsevol oficina de correus. Més informació.

Si estic hospitalitzat o de vacances el dia de les eleccions, què he de fer?

Sol·licitar el vot per correu mitjançant representant.

Com puc votar per correu?

Adreceu-vos a una oficina de correus i feu-ne la sol·licitud. Teniu de termini fins al dia 18 de maig de 2023.

Com puc saber les candidatures que es presenten a les eleccions locals?

El termini per presentar candidatures és del 19 al 24 d’abril, i fins el 2 de maig no se’n publicarà la llista definitiva al BOP.

Si necessito transport adaptat, com el puc demanar?

El servei de transport adaptat de la Creu Roja es dirigeix a persones amb problemes de mobilitat importants que necessiten un servei de transport adaptat “porta a porta” de carrer, és a dir, de la porta del carrer del domicili a la porta del carrer del col·legi electoral. Aquest servei no inclou la baixada d’escales, és un acompanyament.

No és un servei d’ambulàncies, per tant, no s’atenen sol·licituds de persones amb problemes de salut greus o de persones amb dificultat per accedir al domicili. En aquests casos cal adreçar-se al metge de capçalera per demanar un transport amb ambulància secundari.

Aquest servei es pot sol·licitar per telèfon al 933 006 565 demanant pel Servei d’Informació de Creu Roja Catalunya. Cal fer la sol·licitud abans de les 15.00 hores del dia 12 de maig de 2023.

El servei es confirmarà per telèfon a la persona que l’hagi sol·licitat abans del dia 19 de maig.

És molt important fer la petició en el termini establert. No es podran atendre les demandes rebudes fora d’aquest termini.

Com es pot demanar un servei d’acompanyament el dia de les eleccions

Poden sol·licitar el servei d'acompanyament al col·legi electoral amb voluntaris de la Creu Roja les persones amb dificultats de mobilitat, però que es poden desplaçar fins al col·legi electoral si van acompanyades d'una altra persona. Cal tenir en compte que aquest servei no inclou la baixada d’escales a pes, ja que és un acompanyament.

Aquest servei es pot sol·licitar per telèfon al 933 006 565 demanant pel Servei d’Informació de Creu Roja Catalunya. Cal fer la sol·licitud abans de les 15.00 hores del dia 12 de maig de 2023.

El servei es confirmarà per telèfon a la persona que l’hagi sol·licitat, abans del dia 19 de maig.

És molt important fer la petició en el termini establert. No es podran atendre les demandes rebudes fora d’aquest termini.

Si necessito disposar d’una cadira de rodes el dia de les eleccions.

La Creu Roja ofereix aquest servei i posa a disposició de les persones que ho sol·licitin un nombre limitat de cadires de rodes, que s’hauran de recollir i tornar a la seu de Creu Roja.

Aquest servei es pot sol·licitar per telèfon al 933 006 565 demanant pel Servei d’Informació de Creu Roja Catalunya. Cal fer la sol·licitud abans de les 15.00 hores del dia 12 de maig de 2023.

El servei es confirmarà per telèfon a la persona que l'hagi sol·licitat, abans del dia 19 de maig.

És molt important fer la petició en el termini establert. No es podran atendre les demandes rebudes fora d’aquest termini.

Vull deixar de rebre propaganda electoral. Com ho puc fer?

Qualsevol ciutadà pot demanar no figurar a les llistes del cens electoral per no rebre propaganda electoral al domicili. Aquesta petició es fa per mitjans telemàtics al web de l’INE i cal disposar de certificat digital.

Tanmateix, en els casos en què el ciutadà empadronat a Barcelona no pugui fer la petició al web de l’INE,es pot realitzar per instància adreçada a l’Oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), acompanyada de:

L’exclusió del cens electoral per a la propaganda electoral és indefinida, no cal sol·licitar-la per a cada elecció, tot i que en qualsevol moment es pot demanar tornar a figurar a les llistes.